Pensjonistpartiet: «Ingen bombe fra Rødt Fredrikstad»

Det er overraskende at et parti som på Stortinget har tradisjon for å være et høylytt parti kan sitte og godta alt som blir servert fra administrasjonen – nærmest uten å stille et eneste spørsmål i en så alvorlig sak som i plassering av koronasyke, skriver Marianne Kristiansen.

Marianne Kristiansen
Pensjonistpartiet Fredrikstad

 

Det var ingen bombe at Hannah Berg og partiet Rødt går hardt ut og kritiserer meg og Pensjonistpartiet for vårt innspill om koronaberedskapen. De stemte også med de rødgrønne som de alltid gjør da saken ble behandlet i Helse- og velferdsutvalget onsdag 1. april. Mer overraskende er det derimot at et parti som på Stortinget har tradisjon for å være et høylytt parti kan sitte og godta alt som blir servert fra administrasjonen nærmest uten å stille et eneste spørsmål i en så alvorlig sak som i plassering av koronasyke.

Debatt: «Rødt Fredrikstad: Vi har full tillit til kommunens kriseledelse»

I stedet går de til angrep på meg som enkeltpolitiker, og sier at jeg som ikke er ansatt i helsevesenet ikke skal få kunne stille kritiske spørsmål og komme med forslag til andre løsninger. Jeg blir til og med beskyldt for å tro at jeg har bedre viten enn de som steller med det. Men forstår representanten, Hannah Berg fra Rødt, virkelig ikke at det stikk motsatte er tilfelle?  Hører hun ikke som meg at fagmiljøene selv er svært usikre på håndteringen av det meste når det kommer til koronaberedskap og at man nærmest må prøve og feile i denne alvorlige situasjonen?

Det er jo nettopp det som er saken. Ingen, og absolutt ingen, vet hva som vi best skal gjøres for å hindre spredning av dette svineriet, og da skal virkelig ikke en ung, politiker som tilfeldigvis jobber i helsevesenet, få komme og skjelle ut et parti for å være engstelig på de eldre og sykes vegne. Man kan jo nesten undres om Berg ikke forstår at eldre og syke blir redde når koronasyke skal komme til sykehjemmene. Rart er det også at hun ikke forstår at mange ansatte nå også kan være redde, når mange - kanskje til og med uerfarne sykepleiere - får oppgaver som kan sette deres egen sikkerhet og liv i fare nå som smittede skal spres rundt om på flere steder – unødvendig mange faktisk.

Nina Tangnæs Grønvold, kommunedirektør Fredrikstad kommune: 
«Som leder for krisearbeidet i Fredrikstad kjenner jeg meg ikke igjen i en vente-og-se-holdning»

Nå har de ansatte i Fredrikstad kommune på sykehjem og i hjemmesykepleien så langt gjort en formidabel jobb for å holde smitten vekk så langt, men vil de fortsatt klare det når smittede kommer til sykehjemmene? Det vet verken Pensjonistpartiet, Rødt, MDG eller administrasjonen i Fredrikstad kommune. Pensjonistpartiet vil derimot gjøre alt vi kan for å hindre at smitte kommer til sykehjemmene, og at vi da ønsker å plassere pasienter på andre steder, forventer jeg at man skal kunne få mene uten å få slengt at man tramper på ansatte og administrasjon. Om man tenker at administrasjonen skal få styre uten innblanding, trenger man nemlig ikke politikerne.

Jeg forventer også at man skal få uttale seg i saker der man ikke har bakgrunn, og det er vel nettopp det man gjør hver eneste dag når man driver med politikk. I motsatt fall, er det platonisme som gjelder, dvs. at kun de beste innen sitt fagfelt skal få styre landet, og om det er slik Hanna Berg tenker det skal være, er det vel slik at også Berg selv bør holde rimelig stilt når det kommer til skolepolitikk?