«Pensjonister har fått det bedre med Frp i regjering»

Skattelettelsene og særskilt økning i pensjon har gitt realvekst for alle alderspensjonistene i perioden 2013 til 2019, skriver Leif Eriksen i Fredrikstad Frp.

Leif Eriksen
Fredrikstad Frp

Frp stemte mot pensjonsreformen som Ap presset gjennom i 2011. I regjeringssamarbeidet har Frp fått til redusert avkortning fra 15 til 10 prosent for gifte- og samboende pensjonister, minstefradraget har økt, skatten er redusert og minstepensjonen har økt vesentlig siste årene.

Pensjonsreformen ble innført i 2011 og innebærer at alderspensjonen justeres årlig i Trygdeoppgjøret med forventet lønnsvekst, fratrukket 0,75 prosent (underregulering). I pensjonsreformen ligger også reguleringsmodellen som bestemmer rammene for oppgjøret. Pensjonsreformen gir vesentlig lavere pensjon for neste generasjon enn for dagens pensjonister. Fremskrittspartiet er eneste parti som har stemt mot pensjonsreformen, i flere omganger mellom 2005-2010. Pensjonsreformen ble innført i 2011.

Minstepensjon for enslige er økt utover den årlige reguleringen med 4.000 kroner per år i 2016, 2017 og nye 12.000 kroner per år fra september 2019.

LES OGSÅ: «Pensjonistene må med, minstepensjon på 13.000 kroner holder ikke »

Gifte og samboende pensjonister har fått økt grunnpensjonen med ca. 8.000 kroner per år fra 2016, gjennom at avkortningen ble redusert fra 15 til 10 prosent.

Det er gitt betydelige skattelettelser til pensjonistene i perioden 2014 til 2018, på om lag 4 mrd. Blant annet er minstefradraget i pensjon økt fra 26 prosent i 2013 til 31 prosent i 2019. Skattelettelsene og særskilt økning i pensjon har gitt realvekst for alle alderspensjonistene i perioden 2013 til 2019.

Flere har fått det bedre med Frp i regjering. Andelen alderspensjonister med vedvarende lavinntekt har falt fra ca. 30 til under 10 prosent siden 2014.

Les også: «Rygge Sivile Lufthavn og politikerforakt»