«Ordfører, sukrede piller tar jeg med en klype salt»

Ordføreren sukrer våre bitre piller, mener Lino Lubiana, KrF Fredrikstad.

Lino Lubiana
KrF Fredrikstad

 

Vi har overskudd på 64 millioner i regnskapet for 2019, hører vi. Er det helt sant? Er det ikke litt rart å først ta 60 millioner fra fondsmidler for så å dekke deler av et dramatisk underskudd på helsebudsjettet høsten 2019, og deretter litt overraskende å få et godt utslag på pensjonsmidler, og uventet god skatteinngang og så si at vi går med overskudd - så mye overskudd at vi nå kan legge pengene tilbake på fond, penger som vi jo tok ut fra samme fond noen måneder tidligere?

For meg er det litt i overkant smart ordfører, når vi egentlig er litt heldige med skatteinngangen og ikke har overskudd, men vel går budsjettmessig omtrent i null. Det snakkes ofte så kreativt om tidligere dårlige borgerlige budsjetter og de nå så gode sosialdemokratiske. Kan det ha noe å gjøre med retorikk og litt hjelp fra regjeringens gode politikk?

Intensjonen fra KrF og regjeringen er at dette er rammeoverføringer fra staten som skal løse BPA, forebygge avkorting av barnetrygd for de som får sosial støtte og imøtekomme barnehager – også ideelle og private barnehager ved ansettelser, for å nå en ny, bedre og ønsket bemanningsnorm.

Når vi nå har gode rammeoverføringer til viktige formål som ikke får og vi har tatt ut fondsmidlene for å imøtekomme helse, bør vi ikke da også vurdere å komme våre gode, private barnehager imøte – barnehager, som vi lovlig nok, men likevel med urett forskjellsbehandler – i forhold til de kommunale barnehager?

Både kommunale barnehager og private barnehager leverer så gode resultater på barnehagenes bemanningsnorm at vi i Fredrikstad idag, i høy grad, har fornøyde foreldre og får nasjonalt skryt. Likevel er det slik at de private barnehagene som tjener oss godt – taper penger og noen overlever kanskje ikke. Det vil kunne svekke barnehagetilbudet i Fredrikstad, særlig i sentrum, på grunn av en villet politikk.

Les også: Går mot nytt kjempeoverskudd for kommunen (Demokraten+)

Er det ikke da urett at det bare er de kommunale barnehagenes barn som får glede av kommunal refusjon for pålagt økt bemanning, når dette faktisk kommer i form av god skatteinngang og gode rammeoverføringer? 30 millioner av det såkalte overskuddet 64 millioner ville vært redelig og også gjøre barna i de private og ideelle barnehager godt!

Det er fint vi setter pengene tilbake på fond - men de private barnehagene og deres foreldre sluker bitre piller og jeg tar ordførerens ord om overskudd i 2019 med en stor klype salt!

Meninger: «Høyere grunnbemanning - lavere sykefravær?»