Ordfører Nygård svarer Det Rette Parti om: «Utidig innblanding fra Fredrikstad kommune»

Det er riktig at Fredrikstad bystyre har støttet at planforslaget legges ut på offentlig høring, men vi har aldri vurdert spørsmålet om det bør gjøres uavhengig av hva Sarpsborg bystyre mener.

Jon-Ivar Nygård (Ap)
ordfører

Jeg har ingen innflytelse over Bane Nor sin strategi med hensyn til å legge ut et planforslag slik Sarpsborg bystyre ikke ønsker. Jeg har heller ikke sagt noe om dette grepet offentlig.

Det Rette Parti: «Utidig innblanding fra Fredrikstad kommune»

Det er riktig at Fredrikstad bystyre har støttet at planforslaget legges ut på offentlig høring, men vi har aldri vurdert spørsmålet om det bør gjøres uavhengig av hva Sarpsborg bystyre mener.

For øvrig registrerer jeg at brevskriverne ikke på  noe tidspunkt har avstått fra å ha meninger om hvor jernbanen skal gå igjennom vår kommune.