«Nye og høyere bygninger gjør at kommunens «paradegate» nå virker trang og skyggefull»

Trekk inn de øverste etasjene i nye sentrumsbygg, skriver Sverre Skaarberg.

Sverre Skaarberg
Gammel bygutt

 

Blir Nygaardsgata «Skyggenes Dal»?  Nye og høyere bygninger gjør at kommunens «paradegate» nå virker trang og skyggefull. Kanskje en idé å trekke femte og sjette etasje noe inn fra front på alle bygg som heretter skal oppføres?

Det er mange år siden ny byggelinje for Nygaardsgata ble vedtatt. «Bardagården» i krysset Nygaardsgata – Arne Stangebyes gate – Holwechs gate ble rykket inn fra den gamle byggelinjen. Det samme ble hjørnegården der Japan Photo holder til nå. Da Fredrikstad Sparebank i sin «glanstid» skulle føre opp et nytt bygg ble byggelinjen fraveket.

Nygaardsgata er og blir som alle andre kjedelige gater. Jeg savner de gamle AP-politikere som hadde fremtidsvyer - men som de fravek.

Leder: Cityplan får velfortjent honnør for «gjenbruk av bygg» – men vil «Fotorama-gården» overleve?