«Nei til nytt fylkeshus – hver krone til skolene våre»

Vi har et etterslep på 1,5 milliarder kroner på skolene i Viken. Mange av våre elever sitter i slitte klasserom og fryser fordi det er dårlig isolasjon. Pengene våre må gå til skoler – ikke et nytt fylkeshus.

Av: Camilla S. Eidsvold og Balder Alvær Olafsen, fra fylkestingsgruppa til SV i Viken

 

Fylkesrådet vil etter alt å dømme få flertallet på fredagens fylkesting for på å bruke 6 millioner på en plan- og designkonkurranse. Dette er 6 av rundt 21 millioner kroner H, Sp og Ap ser for seg å bruke på planlegging av et nytt fylkeshus.

Designkonkurransen og plassering av fylkeshuset tar utgangspunkt i behovet man har som ett fylke. Samtidig er det få som faktisk vil ha det nye fylket Viken. Flertallet i fylkestinget er imot, flertallet i befolkning er imot, og det siste årets meningsmålinger spår at det blir et nytt flertall i stortinget som også er imot fylket Viken.

Det hele står igjen som et stort paradoks: totalt 21 millioner på å planlegge et fylkeshus til et fylke ingen vil ha.

I dag har vi tre fungerende fylkeshus. Hvor lenge vi må leve med Viken, vet vi ikke. Fylket er stort.  Inntil videre er det god distriktspolitikk og ha en mest mulig desentralisert administrasjon. Vi får tydelige bekymringsmeldinger fra Østfold og Drammen: flytter vi fylkeshusene tar vi vekk mange av kompetansearbeidsplassene i området. Vi har flotte hus i Sarpsborg, Drammen og Galleri Oslo. Disse bør beholdes.

Posisjonen sår rykter om at det ikke er mulig å bli på Akershus sitt gamle hovedkontor på grunn av utgående leieavtale og ombygging. Men dette er spekulasjoner. Ombyggingen er planlagt rundt ti år frem i tid, og det vår egen pensjonskasse som står som eier for våre lokallaer der. Så vi kan puste rolig enda mange år til. Dessuten er det lite sannsynlig at et eventuelt Akershus synes det er naturlig å ha det på «feil side av Oslo». Snarer tvert om er det naturlig å tenke seg at Lillestrøm eller Ski er mer naturlig om man skal ha et nytt fylkeshus for det gamle fylket. Med andre ord er de 21 millionene penger som går rett ut av vinduet om fylkestinget stemmer for på fredag og Viken ikke blir noe av.

Les også: Tilsyn viser at Nav Fredrikstad bryter loven og svikter brukerne

Samtidig som flertallet varsler at de vil gå inn for nytt fylkeshus vet vi at mange av skolene våre er slitte og i for dårlig stand. I årets budsjett kom det frem at skolene våre har et etterslep på 1,5 milliarder korner.

Vi står ovenfor store investeringer i den videregående skolen. Riktige og høyst nødvendig investeringer. Men vi ser at vi må skyve på tidsrammene.  Dermed øker behovet for vedlikehold og bedring av arbeidsforhold for elevene og lærerne. 

SV er tydelige. Vi vil ikke bruke en eneste krone på et fylkeshus til et fylke vi ikke skal ha. Vi forskutterer ikke et tap i neste stortingsvalg. Derfor mener vi det eneste rette er å bruke hver krone på skole – ikke på fylkeshus.  Skulle vi tape valget neste år og forbli Viken, får vi ta en ny runde om fylkeshus da, ikke nå.