«Natur og miljø på Hvaler»

SV har som en av sine hovedsaker å ta vare på natur og miljø på Hvaler, skriver Øyvind Fjeldberg.

Øyvind Fjeldberg
1. Kandidat for Hvaler SV

Det er fint at Høyre og FrP sier at naturen og miljøet må varetas; men det hjelper ikke å si det når vi ser at det ikke stemmer med praktisk politikk.

Tre eksempler: 

– Pukkverk på Kirkøy.Utbygging og drift av pukkverk nær opptil nasjonalparken og Arekilen naturreservat. Under behandlingen av saken var det tydelig at næringsinteresser overstyrte hensyn til natur og miljø. Høyre og FRP sammen med MDG og SP ville gjerne ha dette.

– Utbygging av prestegårdsområdet. Utbygging av viktige friluftsområder nær nasjonalparken. Ble heldigvis stoppet, men hadde blitt utbygd dersom Høyre og FRP hadde fått viljen sin.

– Utbygging av Stokken. Utbygging av yttersiden av Stokken. Her er saken sendt til departementet for avgjørelse, men Høyre og FRP vil gjerne bygge ut.

DEBATT: «Borgerlig side skaper framtiden i Hvaler»

Vi hører også stadig fra Høyre og FRP at det må da kunne tas områder som i dag er uberørt til næringsutvikling. SV har som en av sine hovedsaker å ta vare på natur og miljø på Hvaler. Vi ser nå rapporter som viser hvor mye strandsonen er nedbygd (rapport fra SSB) og det gis stadig dispensasjoner.

Strandsonen er også viktig for artsmangfoldet som i dag er sterkt truet. Rapporter viser at mange arter i ferd med å forsvinne. (FN’s) Skal vi verne arter holder det ikke med å bruke riktige ord. Det må også vises i praktisk politikk.

Leserbrev: «Det eneste som hjalp oss til å få stanset bussen var at flere og flere ropte stopp, stopp»