«Naive reisende tror de reiser miljøvennlig på et lyntog som går i 300 kilometer i timen»

Det er ikke enkelt å være miljøvennlig, skriver Ulf Tolfsen.

Ulf Tolfsen
Fredrikstad

 

Jeg begynner å bli «fed up» med alt prat om miljø. Det er nesten ikke en artikkel eller et TV-program som ikke omtaler emnet. Ordene «miljøvennlig, nullutslipp, nei til kjøtt og matsløsing, CO2-nøytral osv., må være brukt millioner av ganger. MDG vil begrense nærmest alt, men kan ikke peke på noen alternativ ren energi som kan erstatte oljen.

Nå gjennomfører TV2 et stunt om miljø ved å ta toget til den store miljøkonferansen i Spania. Normalt ville man reist med fly, men denne gangen skulle man teste det miljøvennlige toget. Det ble ikke lett, og man endte opp med å bestille billettene i Sverige. Det var mildt sagt et puslespill med sju-åtte togbytter og man kunne ikke bestille hele reisen i ett. Nei da, man måtte bestille alle delstrekningene og «time» reisen nøye. Ved en forsinkelse et sted gikk alt i stå og man måtte booke om. Dro man fra Norge på morgenen ville man være framme sent dagen etter. Ikke bare mister man to arbeidsdager, men reisen koster over 7.000 kroner. Miljøvennlig, tja? De fleste tror det skiller mye, men det er tvilsomt hvis man regner på det. La oss se på en enkel oversikt fra «stasjon til stasjon».

Nå skal ikke jeg forsvare bilen, men jeg ble sjokkert over analysene til professor Roger Kemp fra England. Han har gjennomført og publisert omfattende artikler om energiforbruket i transportsektoren. Det er ikke helt enkelt, men likevel overraskende. Går toget på elektrisitet fra vannkraft kommer det bedre ut enn fly og bil, men ikke mye på grunn av kostnader til infrastruktur og drift. Går man til lyntog over 225 km/t mangedobles kostnadene.

I EU kommer strømmen stort sett fra olje, gass eller kull og er «uren» miljømessig. I Frankrike er 80 prosent kjernekraft, teoretisk ren, men ekstrem nedbygging av kjernekraften er rene CO2-bomber. Mange av dagens tog er umoderne og veier nesten ett tonn per passasjer mot 200 kilo for en dieselbuss som er mere miljøvennlig enn et 225-km/t hurtigtog på vanlig bane. 

Et 300-km/t-lyntog er imidlertid ikke mere miljøvennlig enn et moderne fly som Airbus A-321. En moderne dieselbil som VW Passat (0,55 pr mil) er imidlertid identisk med et 225 km/t hurtigtog. En Tesla ville kommet ut noe bedre, men den er ikke egnet i EU pga «uren strøm» og ladeproblematikk som skaper ekstreme tidsforsinkelser. Kjører tre personer med en dieselbil er dette nesten like miljøvennlig som «vinneren» buss – som er bedre enn hurtigtog og fly. Utviklingen av kortdistanse elfly og hydrogen /«Cold fusion» store fly, vil imidlertid bli mere miljøvennlig enn toget. Det som trekker fly litt ned er «utslipp» i 10.000 m høyde. CO2-gassen bruker lenger tid på å absorberes. Imidlertid trenger ikke fly mye landareal. 

Jeg må understreke at CO2 beregninger fra professor Kemp er dobbeltsjekket med flere «modeller», men kan selvfølgelig variere en del ut fra strømkilder. Noen burde finregne på dette.

Konklusjon; Å ta tog betyr ikke nullutslipp!

Tidsfaktoren taler ikke til fordel for verken tog, buss eller bil, men med bilen kommer du fra dør til dør. Fly er billig og det er vel tilfelle med buss også. Selv med kilometergodtgjørelse kommer også bilen bra ut. Toget blir et mas med togskiftet og tidsstress.

Kronikk: «Nordmenn er på topp i Europa når det gjelder toleranse, respekt for andre og hjelpsomhet»

En tur/retur reise til Spania vil ta tre dager som en buss eller bil, men flere dager lengre enn fly. I løpet av den tiden puster et menneske ut 15 kilo CO2. En oppdragsgiver vil neppe betale for ekstra tid. Tid er penger sies det, men det er vel litt avhengig av hva man gjør. Det viktigste budskapet er imidlertid at det kreves energi og CO2-utslipp for å forflytte seg 2.000 km t/r, uansett transportmetode.

For å unngå eller redusere utslipp i forbindelse med store konferanser er det best å begrense antallet fysiske deltakere. Velg heller videokonferanse eller VR. Midt i dette skal man ikke glemme at matsvinn og datalagring er vesentlig verre enn hele transport sektoren!

Hvis man tar fram et kart over jorden og tegner opp alle fly- og togruter samt veier får man nærmest sjokk. Alle befolkede områder på kloden blir fullstendig tett skraverte. Fra 1965 til 2020 har klodens befolkning nesten doblet seg og antall reiser og transport har økt ti ganger.

Til enhver tid befinner over en million mennesker seg i «city in the sky» 10.000 meter over bakken, nesten 5.000 fly. Store idretts- og kulturarrangementer er fyfy og rene CO2-bomber. Ja da, vi kan elektrifisere og snart utvikle nullutslipp energi som må til for å erstatte 65 prosentdelen som hydrokarboner står for, men det er ikke nok.

Meninger: «Vi trenger ikke lyntog – det holder med et «billig» hurtigtog på «normale» skinner»

Vi kan recycle og spare råstoffer, men det er heller ikke nok. Befolkningen må hurtigst mulig reduseres ned mot max 3,5 mrd.! Dette er krystallklart når årets ressursforbruk er 250 prosent for høyt. Som Ultvedt Moe uttalte på TV i forbindelse med miljøkonferanse; «Vi greier ikke å stoppe den negative utviklingen, og konferansen i Spania vil neppe ende opp med klare forpliktelser».

Hvis vi lar dette skje vil mitt barnebarn neppe oppleve å bli 82 i 2100. Jeg håper imidlertid at vi kan redde miljøet, men da må man ikke juge eller manipulere sannheten. Jeg forventer at myndighetene utarbeider nøytralt fakta-underlag. Det er forsmedelig å se innlegg fra TV2 hvor reporter og naive reisende tror de reiser miljøvennlig når de sitter på et lyntog som går i 300 kilometer i timen.

Meninger: «Andre bilister og skattebetalere skal vel ikke sponse elbilen?»