«Mona Vauger må forstå at det holder ikke med vakker natur og småskalanæring»

I valgkampen på Hvaler prøver partiene å overgå hverandre med gode løfter og argumenter. Hva tenker så velgerne som manøvrerer i dette landskap? spør Wiggo Sørlien, Hvaler Frp.

Wiggo Sørlien
3.listkandidat Hvaler Frp

 

Velgerne føler seg nok usikre og bidrar til politikerforakt overfor de fremtidige politikerne på Hvaler. Fremskrittspartiet har ikke meldt seg på i denne «budrunden». Derfor synes vi det er på sin plass å bringe noen faktaopplysninger inn i debatten.

Tilbake til skoledebatten i 2005. Da la konsulentfirmaet Agenda fram tall som viste at Hvalerskolene (den gang tre barneskoler) ble drevet for dyrt. BDO rapporten senere viste det samme, og i tillegg påpekte de høye kostnadene ved sykehjemmet, og hva vi kunne spare ved å redusere sykefraværet. De siste nøkkeltallene fra Fylkesmannen, (Kostra) viser klart at vi drifter høyest i Østfold: på barnehager, skoler, eldreomsorg og sosialhjelp. Hva betyr dette? Jo, vi må se på måten vi drifter tjenestene ved å redusere utgiftene, og hvordan vi kan øke inntektene. Dette fikk vi mange svar på i Varde Hartmark rapporten fra 2018. Det pekes bl.a på at kommunen har mange muligheter for en mer strømlinjeformet og effektiv organisasjon. Videre heter det at for å få en mer effektiv oppvekstseksjon er sammenslåing av de kommunale skoler. Da Fremskrittspartiet snudde i skolesaken, var for å få en bedre skole for framtiden, samtidig spare kommunen ca. 50 millioner kroner, og etter hvert en innsparing på nærmere 5 millioner kroner i årlige driftsutgifter.

Rådmannen er nå «etter ordre» fra borgerlig side, i ferd med å ta grep når det gjelder organisering og effektivisering. (Nye Hvaler)

Så er det et åpent spørsmål til de velgerne som har tenkt å stemme til rød/grønt på Hvaler, med ordførerkandidat Mona Vauger (Ap) i spissen: Hvordan vil det være mulig å føre en politikk som ikke har tatt inn over seg de fakta som disse rapportene (som kommunestyret har bedt om), men tvert imot lover mer til det meste, uten å ha andre inntekter enn vakker natur og småskalanæring? Hva blir det igjen til gode kommunale tjenester?

Debatt: «Tiden er ikke inne til å eksperimentere med politiske løsninger på Hvaler»