«Minneord over Arild Skau»

«Nyheten om Arild Skau sin død ble mottatt med sorg her på rådhuset i Fredrikstad kommune», skriver ordfører Jon-Ivar Nygård i dette minneordet.

Jon-Ivar Nygård
Ordfører Fredrikstad kommune

 

Arild Skau har vært en svært markant politiker i Fredrikstad gjennom mange år.

Arild Skau sin politiske karriere var lang, lengre enn de fleste får oppleve. Han startet sitt politiske virke i Sosialistisk Venstreparti tidlig på 70-tallet. I 1976 ble han innvalgt både i kommunestyret og formannskapet i Rolvsøy. Der hadde Arild en rekke verv opp gjennom årene som blant andre medlem av generalplanrådet og administrasjonsutvalget. I nye Fredrikstad innehadde Arild Skau også mange ulike verv. Han satt sammenhengende i bystyret fra1993 til 2011.

Til sammen satt altså Arild Skau sammenhengende i et kommunestyre i nær 36 år. I tillegg til bystyret satt han blant annet i utvalg som formannskapet, administrasjonsutvalg, valgkomite, økonomikomite og forhandlingsutvalg. 

Det er liten tvil om at Arild Skau utviste et særdeles stort samfunnsengasjement i Fredrikstad. Han engasjerte seg i mange saker med en tydelig stemme, men var også strategisk med hensyn til hva han fokuserte på. Han var alltid opptatt av sosial rettferdighet og hvordan vi kunne hjelpe de som trenger det aller mest i samfunnet.

MINNEORD: Arild Skau – en klok og tydelig politiker

Jeg husker godt et sterkt engasjement for barn og unge gjennom saker som Utekontakten, barnehagepolitikk, fritidsklubber, sosialpolitikk og barnevernet.

Gjennom de sakene han tok opp hjalp han mange og fikk til endringer i fredrikstadsamfunnet som jeg tror ellers ikke ville funnet sted.

I sum hadde Arild Skau et brennende engasjement for innbyggerne i byen vår.

Arild Skau kunne det politiske håndverket til fingerspissene. Han visste nøyaktig hvilke saker han skulle profilere og hvordan han skulle kunne vinne fram gjennom å forhandle politiske kompromisser med oss i de andre partiene. Arild var akkurat passe pragmatisk i sin tilnærming til sakene. Derfor fikk han også til resultater på vegne av SV som var langt bedre enn det partiets stemmestyrke skulle tilsi.

Arild Skau var et godt menneske. Han var godt likt av alle. Han var jovial og svært hyggelig å være sammen med. Arild var en som likte å prate med folk. Han var svært naturinteressert og fortalte mye om fugleliv i Skinnerflo og Gropa. Arild var rett og slett også en veldig interessant og lærerik person å være sammen med.

Vi kommer til å savne ham inderlig som tidligere kollega og medmenneske. I Arild har vi mistet et menneske med et helt uvanlig samfunnsengasjement. Vi er dypt takknemlige for å ha fått lære Arild Skau å kjenne og for den store innsatsen han la ned for byen vår gjennom sitt politiske virke.

Vi lyser fred over Arild Skau sitt gode minne.

Les også: Arild Skau (1948-2020): – En folkelig bauta i Fredrikstad-politikken