«Lubiana på villspor»

KrF-Lubiana setter det grunnleggende hensynet til barnets beste til side i sin iver etter å fremheve kritikk til Erna, Siv og Sylvi, skriver Bjørnar Laabak (Frp).

Bjørnar Laabak
ordførerkandidat, Fredrikstad Frp

KrFs Lino Lubiana anklager Høyre og FrP i Demokraten den 3. juli hvor han hevder at Norge nærmest tar barn ut fra armene til IS-mødre, og han mener Erna, Siv og Sylvi må flytte seg.

LES: «Erna og Siv må fløtte sæ - ikke ta plassen te´barna!»

Han skriver at det er uakseptabelt å skille mor og barn. Jeg oppfatter at KrF-Lubiana setter det grunnleggende hensynet til barnets beste til side i sin iver etter å fremheve kritikk til Erna, Siv og Sylvi.

Regjeringen, som KrF er en del av, har siden april i år vært klare på at de foreldreløse barna med norsk tilknytning skal hjelpes, og de første barna har kommet tilbake til Norge. Det jobbes i tillegg med å sikre at Norge ikke får IS-krigere fra andre land med på lasset som for eksempel personer som påberoper seg å være fedre til noen av barna. 

Det norske barnevernet har kompetanse på håndtering av barn som har levd i krig, og mistet foreldre, i tillegg til vurdering av omsorgsevne og foreldreansvar. Norge har også høy kompetanse på forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Jeg oppfatter at Lubiana gir uttrykk for at foreldre som har tatt med seg barn til krig, for å kjempe for fremmede makter, ikke skal skilles fra sine foreldre. Barneloven legger vekt på hensynet til barnets beste når tiltak og inngrep skal iverksettes. Omsorgsovertakelse av barn i Norge, der foreldrerollen eller omsorgsevnen ikke er god nok, er et verktøy for å sikre barnets beste og barnets rettigheter, og her er KrF-Lubiana på villspor.

Det er sånn at kvinner som på egen hånd tar seg til Norge, som har vært tilsluttet det islamske skrekkveldet, må etterforskes og eventuelt straffeforfølges. Det må vurderes om disse kvinnene er farlige personer som truer rikets sikkerhet.  

IS-kvinnene har sluttet seg til en terrororganisasjon, og det er innlysende at det får konsekvenser. Så langt jeg vet står det ikke i noens partiprogram nevnt noe om IS-krigere og deres sympatisører. At Lubiana mener Erna, Siv og Sylvi må flytte seg, slik at mor- og barn av IS-mødre får være sammen, må oppfattes som at han vil sette hensynet til ytterliggående muslimske tilhengere foran barnets beste og rikets sikkerhet. Jeg oppfatter at sittende regjering har håndtert utfordringene på en ryddig måte med fokus på de foreldreløse barna.