«Lett tilgjengelig lykkepille»

Truslene er mange og da blir det enda viktigere å minne oss selv om hvor unik og viktig naturen er for oss, og hva den faktisk kan tilføre oss gjennom økt livskvalitet, skriver Erik Skauen.

Erik Skauen
1.kandidat Miljøpartiet De Grønne Fredrikstad

Hva er Fredrikstad kommune uten marka, Engelsvikens svaberg, Mørkedalen trolske skog, Borge vardes utsiktstårn, Glufsas fiskemuligheter, Torsnes urørte skog og kyst, Kjøkøys turstier, Kråkerøymarkas varierte natur og Onsøyknipens gode utsikt? Jo, det er en gråere og tristere kommune.

LES OGSÅ: Ap redder Mørkedalen (Demokraten +)

Dette er eksempler på arealer som er ubetalelige. Men har naturen en reell verdi når det skal legges ut nye hyttefelt, bolig- eller næringsområder eller samferdselsårer? I et historisk perspektiv ser vi gang på gang at naturen må vike for noe som oppleves som viktigere i øyeblikket. Her er det pengene som rår. Den trenden kan ikke fortsette.

Derfor ønsker vi i Miljøpartiet De Grønne å være garantisten for at naturområder ikke omdisponeres til andre formål.
Hvorfor er dette så viktig? Jo, det er mange viktige grunner, eksempelvis at friluftslivsaktiviteter gir helsegevinster og at aktiviteter i natur er uavhengig av lommebok.

LEDER: «Gudebergjordet på Østsiden under sterkt press»

Vi i De Grønne mener at friluftslivet må satses mer på, både i skolen og gjennom å øke ressursene til frivilligheten. Samtidig er det helt avgjørende at det finnes arealer i nærmiljøet som kan benyttes til friluftslivsaktiviteter. Arealer med intakt natur som er tilgjengelig for allmennheten. Når nye hyttefelt, boligfelt og næringsområder etableres, innskrenkes denne muligheten, både ved at ferdselsretten opphører og ved at naturen blir vandalisert.

Vi har flere slike eksempler i arealplanen som nå snarlig skal opp til politisk behandling. Dette mener vi det bør bli slutt på. Skal nye hytter eller boliger bygges, bør dette gjøres ved å fortette allerede etablerte bolig- og hytteområder. Vi ønsker verken utvidelser eller etablering av nye felt hvor naturområder må vike. Den tida bør være forbi, både med tanke på muligheten for å bedrive friluftsliv, men også fordi naturen er nødvendig for artsmangfoldet. Med en tydeligere politisk kurs hvor friluftsliv og naturområder prioriteres kan vi komme dit at naturen vinner fram i større grad når interessekonfliktene oppstår.

DEBATT: «Gjør Dampskipsbrygga mer menneskevennlig»

Det er dit vi i De Grønne ønsker å komme. Vi vil bort fra de scenarioene hvor naturen stort sett alltid taper terreng.
I Norge er allemannsretten en annen og viktig forutsetning for friluftslivet og den har dype røtter i vår kultur. Denne retten for å kunne ferdes i naturen er under konstant press. Både gjennom nedbygging av natur slik som nevnt tidligere, men også gjennom gjerder og andre privatiserende tiltak. Videre presses også naturens tåleevne gjennom et mer ustabilt klima, mer plastsøppel, nye typer forurensning og utbygging av infrastruktur.

Truslene er mange og da blir det enda viktigere å minne oss selv om hvor unik og viktig naturen er for oss, og hva den faktisk kan tilføre oss gjennom økt livskvalitet. Naturen har nok heller aldri vært viktigere enn den er i dag. Dette fordi i vår moderne verden lever vi stort sett i omgivelser som har forventninger til oss. Vi må tilpasse oss disse forventningene for å være en del av det kollektive.

Friluftslivet og opphold i natur representerer noe annet. I naturen kan du være deg selv. Det finnes ikke et furutre eller en maurtue som mener noe som helst om deg. Du kan bare være. Naturen favoriserer heller ikke en mennesketype fremfor en annen – naturen behandler alle likt. Dette frirommet er utrolig godt å ha, både for barn, voksne og eldre, og det må vi verne om. Videre er det slik at våre sanser (lukt, lyd, syn mm) er evolusjonært tilpasset naturen, ikke kjøpesenteret, som resulterer til at opphold i natur reduserer stress og opplevelsen av lykke kommer lettere til oss. Friluftsliv og naturkontakt er en gratis lykkepille uten negative bivirkninger.

Derfor ønsker vi i De Grønne å påse at hundremeterskogen skal tas vare på overalt i kommunen samtidig som våre store rekreasjonsområder, som jeg nevnte noen av innledningsvis, alltid skal fortsette å være akkurat det og ikke noe annet.