«Krysser fingrene for at Moss Lufthavn Rygge gjenåpnes»

At FrP sine representanter valgte å ikke møte på noen av arrangementene og møtene vi arrangerte sammen med flyplassen, næringslivet og de ansatte gjør etterspørselen om LO fra kandidaten Ohle noe spesiell, skriver Ulf Lervik.

Ulf Lervik
LOs distriktssekretær i Østfold

FrPs 4. kandidat for Indre Østfold FrP, Rowena von Ohle etterspør LO i et leserinnlegg om Rygge flyplass.

Jeg kan berolige kandidaten med at LO i Østfold jobber for at flyplassen kan åpne igjen etter at FrP la den ned. Vi har et godt samarbeid i Østfold om dette med flere konstruktive samfunnsaktører, tidligere ansatte, eierne og politikere, med unntak av FrP. Å kunne få gjenåpnet Moss Lufthavn Rygge er viktig for arbeids- og næringslivet, samt for Østfoldingene og ikke minst for å skape flere sårt tiltrengte arbeidsplasser. Vi heier derfor på eierne og krysser fingrene for at de lykkes.

Vi har jobbet konstruktivt med gjenåpning av flyplassen helt siden FrP- og Høyre regjeringen på en svært useriøs måte vedtok flypassasjeravgiften som et «fem på tolv» vedtak i Statsbudsjettet for 2016.

LES OGSÅ: «Rygge Sivile Lufthavn og politikerforakt»

Det var flypassasjeravgiften som slo beina under flyplassen og de mange hundre arbeidsplassene vi hadde på Rygge. Tidligere direktør på Rygge flyplass brukte kun 10 minutter på å regne ut at denne avgiften ville føre til nedleggelse av flyplassen. Dessverre valgte daværende FrP- og Høyreregjering å ikke høre på alle advarslene som kom fra mange samfunnsaktører i Østfold, samt en samlet bransje med både arbeidsgiver- og arbeidstagerorganisasjoner.

At FrP sine representanter valgte å ikke møte på noen av alle de arrangementene og møtene vi arrangerte sammen med flyplassen, næringslivet og de ansatte sier også sitt og gjør etterspørselen om LO fra kandidaten Ohle noe spesiell.

Det som også har kommet frem i ettertid er at det faktisk var FrP som presset Flypassasjeravgiften gjennom. FRP valgte å heller innføre flypassasjeravgiften enn en liten økning på bensin- og dieselavgiften. I sitat fra TV2s arbeid med saken den 25.5.2016 står det bla.: «I valget mellom 20 øre i økt bensin- og dieselavgift og en flypassasjeravgift på 88 kroner, valgte Frp det siste. Kilder fra ulike partier, med innsyn i de svært krevende budsjettforhandlingene som gikk på overtid før jul, bekrefter dette.»

At FrP representanter, nå som det nærmer seg valgkamp, forsøker å legge ansvaret på andre viser igjen FrPs dobbeltspill der de sier det ene og gjør noe annet.

Dersom 4. kandidaten til Indre Østfold FrP ønsker at Rygge flyplass skal gjenåpne bør hun starte med å snakke med sine egne partifeller som foreløpig har vært fraværende i de pågående prosessene.

LES OGSÅ: Flyselskaper har sagt seg villige til å fly fra Moss lufthavn Rygge

Hun bør også ta seg en tur til sin partileder som nå har sittet som landets finansminister i 6 år og bruker den muligheten de har til å få regjeringen på banen!

For LO i Østfold er det uten tvil at vi har, og fortsatt vil jobbe sammen for å gjøre det vi kan for at flyplassen på Rygge gjenåpnes. Flere trygge og gode arbeidsplasser i fylket vårt er viktig – og vi krysser fingrene for at det vil bli en gjenåpning.

Fikk du med deg dette debattinnlegget? «Erna og Siv må fløtte sæ - ikke ta plassen te´barna!»