«Kritikk er ikke det samme som hets»

At ordfører med flere er mer opptatt av kommentarfeltene, som er redaktørenes ansvar, fremfor smittefaren overfor våre eldre og andre i risikogrupper er kritikkverdig.

Bjørnar Laabak
Gruppeleder Fredrikstad Frp

 

Et trossamfunn samler 130-170 personer hver dag i 10 dager i et ikke-godkjent lokale med den konsekvens at flere hundre er smittet, 2.500 personer i karantene, og oppdaterte smittetall i Fredrikstad og Sarpsborg viser at det nå er tilført smitte ved sykehjem, avlastning barn og unge, skoler, barnehager og idrettslag som følge av Al-Ghadir-menighetens feiring av Ashura. Ap-ordførerne i Sarpsborg og Fredrikstad er nå svært opptatt av at det ikke skal rettes hets mot muslimer. Undertegnede er enig i at hets ikke skal forekomme, men det er lov å kritisere menigheten for ignorering av smittevernregler.   

Les også: Sarpsborg kommune politianmelder trossamfunn etter smitteutbrudd 

Norge har så langt vært blant verdens beste til å holde koronaviruset på avstand. Folk flest viser hensyn i butikken, på jobben, på fritiden, arrangement avlyses og de fleste følger godt med på nyhetsbildet. Spesielt har Norge sikret at beboere på sykehjem og andre som mottar tjenester med personell «tett på» har blitt spesielt vernet. Men så har altså besøkende eller ansatte, etter deltakelse på «ulovlige» arrangement, brakt smitte med seg inn der vi alle har vært livredde for at noen skal smittes. Alle tilfellene spores tilbake til samme miljø skrives det, og det opplyses at høyt utdannede folk har deltatt, men at kommunene har kontroll.

En lege, som tilhører menigheten og uttaler seg på vegne av forstanderen, oppfordrer i Sarpsborg Arbeiderblad til å vise støtte til de berørte, i stedet for å rette unødvendig kritikk. Han viser til at Norge viser solidaritet med barn i Afrika og hjelper mange rundt i verden, men ikke når ting skjer her hjemme. Han er fortvilet over at han ikke har lest en eneste støttende kommentar. Et interessant spørsmål jeg ikke har sett noen stille er hvilket budskap menighetens ledelse gir til sine medlemmer om koronasituasjonen.

Min oppfatning av kritikk er å gi bedømmelse eller vurdering av noe eller noen, mens hets er ondsinnet og usaklig agitasjon. At en og samme organisasjon står bak en såpass omfattende smittespredning vi nå er vitne til kan ikke unnskyldes, og kritikk er berettiget. Hele samfunnet er forpliktet til å følge de retningslinjene som til enhver tid gjelder. Jeg begriper ikke ordførerens rørende omsorg for folk- og organisasjoner som arrogant bryter smittevernregler og setter andre i livsfare.

Les også: Minst 2.300 i karantene i Fredrikstad og Sarpsborg etter smitteutbrudd

Ordføreren ber folk å ikke hetse noen på sosiale medier og i avisenes kommentarfelt, og under denne artikkelen er kommentarfeltet stengt. Jeg tror ordførerne må akseptere at folk retter kraftig kritikk både i sosiale medier og i kommentarfelt. Folk flest er irriterte, forbanna og redde. At ordfører med flere er mer opptatt av kommentarfeltene, som er redaktørenes ansvar, fremfor smittefaren overfor våre eldre og andre i risikogrupper er kritikkverdig. Kritikk er ikke hets.