«KrF aksepterer ikke stenging av barnehager i Fredrikstad sentrum»

Det er uakseptabelt å stenge barnehager i sentrum, skriver Lino Lubiana.

Lino Lubiana
KrF-Fredrikstad

 

Det er uakseptabelt å stenge barnehager i sentrum. Rådmannen foreslår å stenge to kommunale barnehager i Treffpunkt i sentrum og treffpunkt på Østsiden!

Nå må AP ta ansvar! Vi har i lenger tid hatt for få barnehageplasser i sentrum. Familier som bor i sentrum vil komme til å kjøre utenfor bomringen for å levere barna i barnehage for så å kjøre tilbake på jobb i byen - noe som er både kostbart, tidkrevende og lite klimavennlig.

Ap har etter Hadja Tajics besøk på sitt årsmøte i tillegg hatt høy profil på rekommunalisering av private virksomheter som barnehager i valgkampen og program. Vi klarer jo ikke engang å holde på de kommunale vi har og heller ikke åpne de sårt nødvendige avdelingene kommunen fikk av Domkirken -  en barnehage med gode resultater og lite sykefravær.

Les også: «Sykehjem-beboerne Fredrikstad glemte»

Vi bygger og fortetter og vi må ha denne typen tilbud på plass for mor og far om vi skal opprettholde Fredrikstads attraktivitet. Idrettsanlegg alene holder ikke.

KrF er takknemlig for de private barnehagene vi har og kvaliteten på disse, og aksepterer ikke at vi legger ned trenger sårt trengte kommunale barnehageplasser. Vi trenger både våre private og kommunale barnehager.

Les flere meningsytringer, leser– og debattinnlegg på: Debatt Demokraten