«Kostnader knyttet til spesialundervisning kan ikke måles mot rektorens budsjettoppnåelse»

LEDER: Når rektor blir skolens «økonomisjef» kan det slå helt feil ut, skriver Demokratens Tomm Pentz Pedersen.

Tomm Pentz Pedersen
journalist og debattansvarlig 

 

Lørdag kunne du lese om den 17 år gamle gutten med språkvansker, hvor moren mener Begby barne- og ungdomsskole har sviktet når det gjelder spesialundervisning. Allerede i 4. klasse fikk gutten påvist at han hadde språkvansker og dermed krav på spesialundervisning. – Noe av det verste er at den hjelpen han skulle fått på grunnskolen, er det for sent å få nå, sier moren til oss.

Utdanningsdirektoratets veileder for spesialundervisning kan ikke misforstås når det gjelder retten til spesialundervisning. «Elever som ikke har eller kan få tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen, har rett til spesialundervisning ... Selv om en elev har rett til spesialundervisning, er det opp til eleven og/eller foreldrene å velge om eleven faktisk skal ha spesialundervisning.»

Les også: Krever erstatning og beklagelse for mangelfull spesialundervisning

Det er grunn til å tro at foreldre som ikke ønsker å ta imot tilbudet om spesialundervisning er i mindretall. Dessverre hører vi altfor ofte om foreldre som fortviler over manglende tilbud og spesialpedagoger som opplever lovbrudd.

Utdanningsnytt forteller om forsker Marit Uthus som har dybdeintervjuet elleve spesialpedagoger. Undersøkelsen viser at mange elever ikke får timene de har vedtak om. – Skoleeier har ikke lov til å innskrenke spesialundervisningen grunnet dårlig økonomi, sier Uthus til samme kilde.

Samarbeid hjem og skole er viktig, men ofte blir kommunikasjonen enveisinformasjon – fra skolen. Det er når utfordringer og problemer oppstår mange foreldre opplever at de møter «skoleveggen». Lærevansker, mobbing eller sosial tilpassing – vi vil tro mange foresatte har flere spørsmål og ikke minst hva barnet har krav på av tiltak fra skolen.

I over tjue år har internasjonale skoleundersøkelser blitt gjennomført i Norge – men virksomhetsledere blir også målt på økonomiske resultater. Kostnader knyttet til spesialundervisning kan ikke måles mot rektorens budsjettoppnåelse.

Meninger: «Vi må stramme inn på bruken av ufaglærte assistenter»