«Korona-pandemien kan føre til familiekollaps i Sør-Afrika»

Jeg ser med uro på de langsiktige negative konsekvensene denne verdenskrisen vil få for de barna som trenger vår støtte aller mest, skriver May L. Gander.

May L. Gander
Distriktsleder for de frivillige i SOS-barnebyer Østfold

 

12 prosent av alle husholdninger i Sør-Afrika er ledet av besteforeldre. Flere land i regionen melder nå om påvist koronasmitte. Det er med andre ord stor fare for at denne pandemien vil etterlate seg et høyt antall barn uten omsorg.  SOS-barnebyer er svært bekymret for hvilke konsekvenser koronaviruset kommer til å ha ettersom det er de eldre som blir rammet hardest.

I land som også mangler offentlige barnevernsstrukturer og hvor mange lokalsamfunn allerede er hardt presset, er det ingen som tar omsorgsansvaret for barna uten omsorgspersoner. SOS-barnebyer har jobbet opp mot og støttet familier i krise i årevis, og ser hver dag hvordan mangel på omsorg fra voksne gjør barn utsatte for utnytting, overgrep og menneskehandel. Uten stabil voksenomsorg får de heller ikke skolegang og faller også utenfor andre tiltak som skal skape vekst og utvikling. Blir de hardt rammet av korona-viruset, går det fra galt til verre.

I tillegg til de direkte konsekvensene av sykdommen vil en verdenskrise også få alvorlige konsekvenser for barn som lever i familier som allerede er på bristepunktet, og ikke bare i Afrika sør for Sahara. 

Jeg ser med uro på de langsiktige negative konsekvensene denne verdenskrisen vil få for de barna som trenger vår støtte aller mest. Økonomiske nedgangstider vil ramme den fattige delen av verdens befolkning på alle verdens kontinenter mye hardere enn oss her hjemme. Derfor er det enormt viktig at Norge, i tillegg til å sikre egen befolkning, også følger utviklingen i andre deler av verden og ikke overlater de som allerede er i en ekstremt sårbar situasjon til seg selv. 

Leserinnlegg: «Kan dere høre heiagjengen?»