«Kommunens daglige nye dilemma - og takk»

En takk til kommunelegen og kommunens kriseledelse ved kommunedirektøren for kontinuerlig hardt og seriøst arbeid de siste dagene.

Lino Lubiana
KrF Fredrikstad og medlem av Beredskapsrådet

 

Kommunens kriseledelse ledet av kommunedirektøren har lange arbeidsdager og gjør en god jobb. Det er utrolig mange spørsmål å forholde seg til, siden vi nå har beveget oss fra status «fredelig hverdag» til «krise». Regjeringen tar stadig nye beslutninger om regler for karantene og isolasjon.  

Som en av to politikere i Kommunens beredskapsråd - et råd som har et strategisk og planmessig ansvar for å påse at kommunen har nødvendige kriseplaner - så prøver jeg å få øye på problemstillinger vi trenger å bevisstgjøre oss på. To dagsaktuelle dilemma vi idag må løse og som har fotavtrykk hos oss er:

En sykepleier har en ektefelle eksponert for korona i utlandet og som er syk hjemme.  Sykepleierens ektefelle testes ikke, for denne er ikke i testgruppene helsepersonell eller alvorlig syk - og får dermed ikke diagnose, selv om det kan vær korona. Skal sykepleieren da gå på jobb på et av våre sykehjem eller ikke? - siden det er en ektefelle hjemme med mulig korona smitte? Korona er ikke testet og bekreftet hos ektefellen hjemme og sykepleieren er ikke syk nå og må på jobb.

Les også: Nygård: – Den største kjærlighet pårørende til beboere på sykehjem kan vise nå er å holde seg borte

Sykepleiere som pendler fra Sverige har etter gårsdagens regler rett til daglig å pendle fra Sverige. Sverige følger en annen koronastrategi enn oss i Norge.  Sverige følger «Flokkimmunitets-strategien» mens Norge følger «Demp den eksponensielle vekststrategien» for å unngå en rask dramatisk syketopp som i Italia. Det betyr at man i Sverige ikke stenger skoler, barnehager og i liten grad gjennomfører tester. Hovedfokuset er knyttet til å holde risikogruppen skjermet - inntil øvrig robust befolkning ca. er smittet og immune ( ca. 60 prosent) og pandemien brenner ut. Syke pendlende fra Sverige øker  – og er ikke i karantene, men går på jobb.

Følgene kan være at vi utstyrer oss med en regel om at pendlende fra Sverige og helsepersonell med ikke-testede syke familiemedlemmer hjemme, ikke bør jobbe med risikogrupper i Norge. De bør få andre arbeidsoppgaver enn å være tett på diabetikere, syke gamle m.m.  

Som helsepersonell og med kunnskap også om smittevern er de uansett svært viktige for oss - og en takk til kommunelegen og kommunens kriseledelse ved kommunedirektøren for kontinuerlig hardt og seriøst arbeid de siste dagene!

Les også: Julie lå klar til operasjon da korona-krisen rammet