«Kan dere høre heiagjengen?»

Helene Saloua Apenes Matri og Hannah Berg har skrevet en hyllest til alle som jobber i helsetjenestene til Fredrikstad kommune.

Helene Saloua Apenes Matri
leder helse og velferdsutvalget, Ap

Hannah Berg
nestleder helse og velferdsutvalget, Rødt

 

«Takk til alle som er på jobb for verden, Norge og Fredrikstad akkurat nå. Takk til alle frivillige som trår til og stiller opp. Takk til alle som gjør noe for andre akkurat nå, om det så er å holde seg hjemme. Ta hensyn, ta vare på hverandre»

Jeg har alltid hatt en enorm respekt for helsepersonell. Helt siden jeg som 18- åring jobbet som lærling ved hjemmesykepleien, og derfra vandret videre til å bli sykepleier. Jeg lærte fort at dere ikke var snille engler. Dere er kanskje det også, men mest av alt er dere kompetente, faglig dyktige helsearbeidere med stort behov for å lære og utvikle kompetansen deres. Det spilte ingen rolle om dere var assistenter, helsefagsarbeider og/eller høyskoleutdannet, det handlet alltid om å være god på arbeidsoppgavene.

Når vi, Hannah Berg (nestleder i helse- og velferdsutvalget) og jeg (leder i helse- og velferdsutvalget), hver dag klapper for dere, så tenker vi på alle dere som besitter så mye kunnskap, så mye empati og så mye pågangsmot. Vi har ikke ord for hva dere betyr. Helsepersonell godtar nå å jobbe mer, droppet helgefri og stiller på jobb på rekordtid. Det melder seg helsepersonell over hele landet som vil jobbe for å bidra. Dere viser vei, dere gir oss andre trygghet ved å stille dere selv til disposisjon. Når vi som helsepolitikere hører om hvor kreative og engasjerte dere er, blir vi slått i bakken av beundring. Fredrikstad kommune er så privilegert som har dere.

Vi vet ikke hvor lenge vi skal stå i denne krisen, hvor omfattende og hvor vedvarende den blir, men vi lover å stå sammen med dere. Vi er deres heiagjeng, alltid. Vi håper dere hører ropene og klappingen vår, vi håper at dere tar til dere vår beundring.

Helsepersonelloven er en fantastisk lov. Her står det: «Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig». Dette får en dypere og mer intens mening i det vi nå står i. Dere utfører deres arbeid selv om arbeidets karakter har endret seg drastisk på kort tid og situasjonen for øvrig er spesiell.

Uansett om dere jobber som hjemmesykepleiere, i omsorgssentrene, i tjenester til funksjonshemmede, friskliv og mestring, tildelingskontoret eller i administrasjonen, så må dere nå jobbe annerledes. Dere har på kort tid måttet områ dere i en tid med mye usikkerhet. Dette er imponerende å være vitne til.

Det er beundringsverdig hvordan dere på tvers av sektorer nå bistår hverandre; Saksbehandlere som bidrar ute i tjenestene, eller friskliv og mestring som samarbeider med sentralkjøkkenet for å få ut matpakker til noe av sine mest sårbare medmennesker.  

Dette er noen få eksempler på samhandling og samarbeid vi nå ser. Tenk hvilken erfaring og kompetanse dere tilegner dere- vårt håp er at vi etter dette kan evaluere, lære og ta det med videre.

Denne nasjonale og globale utfordringen vi står i nå kan, hvis vi ikke står sammen, ramme demokratiet. Denne krisen vil by på utfordringer for Fredrikstad-samfunnet, men når vi ser på deres medmenneskelighet, dyktighet, omtanke og kjærlighet, så kjenner vi at deres verdier og innsats gir håp. Og det skal være en del av vår vei sammen ut av utfordringene vi nå står i. Sammen skal vi klare dette. Takk for jobben dere gjør akkurat nå, og alltid. Gang på gang viser dere at dere er uerstattelige.

På vegne av helse- og velferdsutvalget heier Hannah og jeg på hver eneste en av dere!

Les også: «Helsefagarbeider Lene, renholdsoperatør Mette og bussjåfør Kristian er de virkelige heltene»