Kampen mot ensidig kontroll over kommunikasjonen

Målet med satsingen og vår økte ressursbruk er flere lesere, nye lesergrupper og en bærekraftig posisjon som nummer to-avis i Fredrikstad.

«Det mest problematiske aspektet ved Facebooks maktposisjon er Marks ensidige kontroll over kommunikasjonen», skrev Chris Hughes, en av Mark Zuckerbergs medgründere av Facebook, i våre aviser sist lørdag. Jeg siterte ham da jeg torsdag kveld fortalte våre ansatte hvorfor jeg mener de alle gjør en ekstremt viktig jobb med å motvirke avismonopol i en by som Fredrikstad.

Hvis én avis er alene i en by, har redaksjonen og redaktøren enorm makt, selv om det blir småtterier i den store sammenhengen målt mot det verdensmonopolet Facebook og Mark Zuckerberg har fått. Sist lørdags helgeutgaver av våre aviser i Dagsavisen-familien, var tankevekkende lesning. Chris Hughes tok et sviende oppgjør med internettkjempen han selv var med på å skape og bli rik på. Nå er han reelt bekymret for konsekvensen av det Facebook er blitt.

Hughes’ innlegg ble skrevet for New York Times og trykket over åtte papirsider i våre aviser. Oversettelsen til Lars Nygaard er tilgjengelig digitalt for alle abonnenter av Dagsavisen, Rogalands Avis, Fremtiden, Moss Dagblad og Demokraten, gjennom utgavemodellen vår. Tidligere denne uka feiret vi utgavemodellen – og det faktum at vi foreløpig har klart å motvirke avismonopol i fem norske byer – på vår felles sommerfest på Litteraturhuset i Fredrikstad.

Jeg siterte Hughes rått i min tale: «Mark Zuckerberg er en bra fyr, men selskapet jeg hjalp ham med å bygge opp, har blitt en trussel mot både økonomien og demokratiet». (…) «Den makten Mark rår over, er svimlende, mye større enn noen annen person har, både i privat sektor og i statsapparatet. Han kontrollerer tre helt sentrale kommunikasjonsplattformer – Facebook, Instagram og WhatsApp – som brukes av milliarder av mennesker hver dag». (…) «Han bestemmer reglene for hvordan man skiller mellom farlig innhold og innlegg som bare er opprørende, og han kan kvitte seg med konkurrenter ved å kjøpe dem opp, kopiere dem eller blokkere dem.»

Og det sitatet som kanskje aller mest også kan skildre steder med bare én dominerende medieaktør eller avis, slik vi akkurat har forhindret i Fredrikstad da vi berget Demokraten fra nedleggelse: «Facebook er så dominerende innen sosiale medier at selskapet ikke risikerer å bli stilt til ansvar av markedet. Hver gang Facebook tråkker i salaten, gjentar vi derfor det samme utmattende mønsteret: først sinne, så skuffelse og til slutt resignasjon.»

Jeg er stolt og glad over at vi gjennom innovasjon og endring har lykkes med å unngå slike tilstander i noen norske byer, og jeg er overbevist om at vår tilstedeværelse også gjør våre konkurrenter bedre. For den innsatsen fortjente våre engasjerte ansatte en skål og en sommerfest.

FIKK RÅD: Flere kjente mediefolk fra Fredrikstad og Østfold deltok i diskusjonen med flere av lederne i Dagsavisen. Fra venstre og rundt bordet: Eirik Hoff Lysholm, Henriette Ydse Krogstad, Kjell Werner, Rino Rådahl, Katrine Strøm, Bjørn Sæbø, Terje Jansson og Roy Conradi Andersen.
Foto: MARTIN NÆSS KRISTIANSEN

Fredrikstad har fostret mange dyktige avisfolk, og før festen på Litteraturhuset hadde vår nyansatte redaktør for Demokraten og Moss Dagblad, Henriette Ydse Krogstad, og jeg invitert noen av dem til en samtale om nye Demokraten. Terje Jansson (tidligere VG-redaktør og sønn av den legendariske Demokraten-redaktøren Charlie Jansson), Roy Conradi Andersen (sjef for Litteraturhuset, tidligere nyhetsredaktør i Fredriksstad Blad og USA-korrespondent for VG), Rino Rådahl (tidligere nyhetsredaktør i Demokraten og sjefredaktør i ukebladet Her og Nå) og Kjell Werner (Fredrikstad-bosatt sjefredaktør i Avisenes Nyhetsbyrå) drodlet ivrig og kom med verdifulle innspill.

Den uformelle diskusjonen tok utgangspunkt i hvordan en redaksjon på fem fast ansatte (en økning på to fra forrige eier) på best mulig vis skal kunne konkurrere med og utfylle Fredriksstad Blad, og samtidig gjøre Demokraten interessant også for nye og yngre lesergrupper i Fredrikstad. Vi lyttet til kloke råd og nyskapende ideer vedrørende innretning og prioritering av lokalt stoff innenfor rammen av Dagsavisens utgavemodell. Det er jo nettopp denne som har berget Demokraten fra nedleggelse og er den økonomiske forutsetningen for at avisa skal leve videre.

ENGASJERT: Terje Jansson, tidligere Demokraten-journalist og sønn av tidligere Demokraten-redaktør Charlie Jansson.
Foto: MARTIN NÆSS KRISTIANSEN
ENGASJERT: Terje Jansson, tidligere Demokraten-journalist og sønn av tidligere Demokraten-redaktør Charlie Jansson.FOTO: MARTIN NÆSS KRISTIANSEN

Vi snakket om hvordan vi ikke lenger kan måle oss på forventningene vi får fra ulike interessegrupper om hva vi bør dekke. Det ene idrettslaget ønsker å se lokalavisa på et arrangement mens den andre foreningen ønsker oss på noe annet. I sum kan det spise opp alle ressursene til en redaksjon, mens lesertallene viser at det ofte er slik at hver interessegruppene bare leser om seg selv. Mange arrangementer har faktisk ikke flere lesere enn dem som har vært til stede, og da skriver vi i praksis bare for «menigheten». Skal vi sikre en bærekraftig redaksjon på lang sikt, og på den måten unngå at Fredriksstad Blad får monopol, må vi i større grad enn før konsentrere oss om det vi vet at mange vil lese om. Flere avsløringer, mer engasjerende debattstoff fra vanlige lesere (og ikke bare fra politikere), flere saksfelt som utfyller Fredriksstad Blad med ting de ikke gjør i stedet for å løpe rett bak dem, nye perspektiver og vinkler.

Vi er allerede på riktig vei. Det produseres minst like mange redaksjonelle saker av Demokratens lokale redaksjon som før, men de leses mye bedre. Tidligere passerte de digitale lesertallene sjelden 1.000 lesere for en sak (veldig ofte skrev en journalist saker på arrangementer, av type som beskrevet over, som ble lest av under 100 personer digitalt), mens vi bare den siste måneden har sett en god økning. Flere saker er lest av over 1.000 personer, noen av dem er sågar lest av mer enn 5.000. En er faktisk lest av 40.000, og det betyr at Demokraten igjen kan nå nesten hele Fredrikstads befolkning. Det er lenge siden sist vi var i en slik posisjon.

FØRSTE KVINNELIGE REDAKTØR: Henriette Ydse Krogstad er Fredrikstads første kvinnelige avisredaktør etter ansettelsen av henne som ny leder for Demokraten. Her i diskusjon med sjefredaktør Eirik Hoff Lysholm. I bakgrunnen, Kjell Werner (t.v) og Rino Rådahl.
Foto: MARTIN NÆSS KRISTIANSEN
FØRSTE KVINNELIGE REDAKTØR: Henriette Ydse Krogstad er Fredrikstads første kvinnelige avisredaktør etter ansettelsen av henne som ny leder for Demokraten. Her i diskusjon med sjefredaktør Eirik Hoff Lysholm. I bakgrunnen, Kjell Werner (t.v) og Rino Rådahl.FOTO: MARTIN NÆSS KRISTIANSEN

Det blir aldri lønnsomt eller god lokalavis om man skriver for de få, men dersom vi når noen flere, kan vi få dette til å gå rundt økonomisk og bety noe mer som lokalavis. For å få til dette, må vi prioritere. Derfor kan jeg ikke love at vi skal dekke alle arrangementer som ulike lesere forventer av oss, men jeg kan love at vi det neste året kommer til å bruke vesentlig høyere redaksjonelle ressurser enn det Demokraten har vært i stand til de siste årene. Målet med satsingen og den økte ressursbruken er å få flere lesere, nye lesergrupper og en bærekraftig posisjon som nummer to-avis i Fredrikstad. For å få til dette, har vi vært nødt til å gjøre endringer, men heller endringer enn å se på at Demokraten skulle bli nedlagt. Det var nemlig alternativet til vår satsing, og jeg kan love at vi kom inn i tolvte time.

Alle innspillene vi fikk fra de dyktige mediefolkene som ønsker å hjelpe oss til å lykkes med nye Demokraten, håper vi å vise dere i praksis, fra dag til dag på nett, og hver tirsdag, torsdag og lørdag på papir. Vi gleder oss til fortsettelsen!