«Jordmødre, spesialsykepleiere, helsesykepleiere og psykiatri – sykepleiermangelen kan og må løses»

Når rosene har visnet, vaflene er fortært og lufta har gått ut av ballongen – da er valgkampen over og det er tid for politisk handling, skriver Karen Brasetvik i Sykepleierforbundet Østfold.

Karen Brasetvik
Leder for Sykepleierforbundet i Østfold

 

Østfolds befolkning har valgt nye sjefer i våre liv. De nyvalgte og gjenvalgte politikerne skal nå vise hva de står for i praktisk politikk og handling. Sykepleierforbundet takker alle politikere som har stilt seg til disposisjon – vi trenger dere! Helsepolitikk er viktig for Østfolds befolkning. Det handler om hvilke helsetjenester fylkets kommuner og sykehus tilbyr folk når de trenger det.

Sykepleierforbundet har lenge varslet om en stor og økende sykepleiermangel. En undersøkelse i østfoldkommunene tidligere i år viste at det manglet sykepleiere i en av fem planlagte sykepleiervakter. Størst var sykepleiermangelen i Fredrikstad. Og bruken av ufaglærte i kommunens helsetjeneste er stor. 85 prosent av befolkningen mener mangelen på sykepleiere truer pasientsikkerheten. Nylig kom kommunenes arbeidsgiverorganisasjon KS ut med sin Arbeidsgivermonitor for 2019. Den bekrefter nok en gang at kommunene har størst utfordringer med å rekruttere sykepleiere. Tre av fire kommuner sliter med å få tak i sykepleiere.

MENINGER: «Mangler sykepleiere – bruker ufaglærte»

Hvilke konsekvenser har det å mangle sykepleiere? Den første du møtte i livet, var sannsynligvis ei jordmor, som er en spesialutdannet sykepleier. I tillegg til å sikre trygge fødsler og oppfølging av mor og barn etter fødselen, bidrar jordmødre med viktige svangerskapskontroller. For dem som blir født for tidlig eller er syke ved fødselen, bidrar spesialsykepleiere på nyfødtintensiven med livreddende behandling og sykepleie. Det er helsesykepleiere som sørger for blant annet vaksinering og oppfølging av nybakte foreldre. Senere møter du helsesykepleier gjennom skolehelsetjenesten – en viktig helsetjeneste for barn og unge, enten de har små eller store problemer. Rammes du av akutt sykdom eller skade, står dyktige sykepleiere og annet helsepersonell klar til å ta deg imot døgnet rundt på landets sykehus. Det samme gjelder operasjonssykepleiere, anestesisykepleiere og intensivsykepleiere. I tillegg til å jobbe med akutt sykdom, jobber sykepleiere innen psykisk helsevern, på sykehjem og i hjemmesykepleien. Her finner du både psykiatriske sykepleiere, kreftsykepleiere og andre sykepleiere som bidrar med å få deg på beina igjen, når det er mulig, eller sørger for en verdig død, når den tid kommer. Sykepleiere jobber med pasienter og pårørende fra vugge til grav. Befolkningen har også stor tillit til landets sykepleiere. Når det mangler sykepleiere, får det store konsekvenser for hvilke helsetjenester som kan tilbys og kvaliteten på disse.

Les også: Blå kommuner bruker flere vikarer i helsesektoren (Demokraten+)

Som politiker er du og dine kollegaer i bystyret øverste ansvarlig for den arbeidsgiverpolitikken kommunen din praktiserer. Sykepleierforbundet bidrar gjerne med gode råd for å hjelpe nybakte og erfarne politikere til å skape god helsepolitikk og være gode arbeidsgivere. Her kommer noen;

Det første rådet er; sats på hele stillinger. I Fredrikstad har kun en av tre sykepleiere som jobber turnus, hel stilling. Det er færre enn i fjor. Her er det store sykepleierressurser som ikke blir brukt.

Det neste rådet er å tilby konkurransedyktig lønn. Det holder ikke at kommunen tilbyr samme lønn som sykehuset - her må Fredrikstad ligge godt over.

Og det tredje rådet er; sats på robuste fagmiljø. Det handler om god bemanning og tilbud om videreutdanning som både blir verdsatt og brukt. Sykepleiere som får videreutvikle seg i jobben, blir også på post. Derfor er tilbud om fagutvikling også viktig for å beholde sykepleiere.

Sykepleiermangelen kan og må løses. Til det trenger vi dyktige politikere som lytter til erfarne fagfolk og som våger å prioritere tiltak som gjør det mer attraktivt å jobbe som sykepleier i din kommune.