Jokere og politiske spådommer

I onsdagens FB spås det at partiet som får støtte fra Hvaler Styrbord, kommer til å få ordføreren. Etableringen av Hvaler Styrbord som politisk parti begrunnes med at nominasjonsmøte i Høyre ikke anerkjente Bjarte Bjønnes som ordførerkandidat.

Tore Adolfsen
leder og listekandidat i Hvaler Høyre

I politiske partier og i organisasjonslivet generelt er det ikke uvanlig at det stilles benkeforslag, men det er ganske uvanlig at lederstriden resulterer i ett nytt parti. Som oftest dannes nye partier fordi det er uenighet om en viktig politisk sak. Slik var det for noen år siden da «utbrytere» fra Arbeiderpartiene dannet Sosialdemokratisk Forum. Interesse for en bestemt sak som for eksempel «bompengepartiet», kan også føre til at det mobiliseres til å danne et nytt parti.

MENINGER: Hvorfor velge Hvaler Styrbord

Men å danne nytt parti fordi en ikke liker den kandidaten som ble demokratisk  valgt og det med god margin i forhold til motkandidaten, hører til sjeldenhetene. Da blir personene viktigere enn det ideologiske og det partipolitiske.

Så da lurer jeg på hvorfor innbyggerne i Hvaler skal stemme på politikere som løser konflikter gjennom «å ta sin hatt og gå». Jeg lurer også på hvorfor innbyggerne i Hvaler skal stemme på et parti som har et borgerlig utgangspunkt, men som ikke vil tilkjennegi før valget om de vil støtte høyre- eller venstresiden i Hvaler.

Godt valg!