Jernbanestasjoner i sentrum er å satse på miljø

Statsråd Dale har gitt Jernbanedirektoratet beskjed om å vurdere rimeligere løsninger for InterCity-utbyggingen på Østlandet og pekefingeren er rettet mot nye stasjoner, blant annet i Fredrikstad.

Marius Alexander Andersen
5. kandidat for Fredrikstad SV

Å legge jernbanestasjonen utenfor sentrum er nei til miljøvennlige reisemåter. En stasjon utenfor sentrum er en videre satsing på privatbilismen. En jernbanestasjon må ligge til et kollektivknutepunkt der bussene fra hele kommunen kjører til og fra. Et viktig element med å legge stasjonen i sentrum, er også at flest reisende kan nå toget til fots eller til sykkel.

Grønli stasjon for tog og buss vil være et slikt miljøvennlig knutepunkt for en by med snart 100.000 innbyggere. Valget av plass for stasjon i Fredrikstad er et resultat av en byutviklingsplan som har pågått i mange år og der innbyggere og næringslivet har kommet med innspill. Å ta jernbanestasjonen ut av planen, er å rykke tilbake til start, mener Fredrikstad SV.

Antall reisende med Østfoldbanen har vært jevnt stigende, og pendling har blitt endel av et fleksibelt arbeidsliv. Reisemåten for pendlere må være preget av effektive overganger, ikke to busser med lang ventetid for å kunne reise med tog.

Regjerningens ekspertutvalg har dessuten lagt ut en fersk rapport om framtidig mobilitet. De mener stasjonene gjerne kan ligge utenfor sentrum og at folk kan fraktes til togstasjoner med en mer «fleksibel og individuelt tilpasset kollektivtrafikk.» De trekker også fram selvkjørende minibusser i sin rapport. Selvkjørende biler kryper imidlertid langsomt gjennom bytrafikken og vil være en dårlig løsning for travle pendlere.

Fredrikstad SV har ingen tro på slik «vyer». Vi tror en stasjon i sentrum er den mest realistiske og miljøvennlige løsningen der privatbilismen ikke blir et «must» for å ta toget.