«Jeg savner deg i Ordføreroppropet mot vindkraft, Jon-Ivar Nygård»

Tenk først og fremst på å skåne innbyggerne, naturen – fugler og insekter i din egen kommune, skriver Tone Dahle til ordfører Jon-Ivar Nygård (Ap).

Tone Dahle
Kongsten

 

Jeg savner navnet på vår ordfører blant de 111 av landets ordførere som har skrevet under Ordføreroppropet mot vindkraft. Antar at du har satt deg skikkelig inn i vindkraftsaken, og ikke har latt deg forlede av selgerne og lobbyistene, men har forstått de store nedsidene med vindkraft. Samtidig er vi jo så heldige i vårt land at vi har nok kraft i potensialet som ligger i oppgradering av eksisterende vannkraftanlegg.

I Viken har 6 av dine ordfører-kolleger skrevet under, deriblant 4 fra Ap. Det er gledelig å se at mange av ordførerne ellers i landet som har signert, er fra Ap. Men den viktigste for oss i Fredrikstad mangler jo.

Tenk først og fremst på å skåne innbyggerne, naturen – fugler og insekter i din egen kommune. For byens omdømme vil det heller ikke ta seg godt ut med en vindturbin ved innseilingen til byen.

Jeg ser fram til at vår ordfører kommer i det rette selskap i vindkraftsaken!

Leserbrev: «Politikere som lover snarlig halvering av utslipp, må alle ha tilgang til offentlig transport?»