«Jeg kjørte min kjære til Sykehuset Østfold Kalnes og ventet i bilen utenfor i sju timer»

Jeg forstår selvfølgelig at sykehuset har blitt forandret i en helt ny situasjon med korona-viruset. Men hva med bedre informasjon og kommunikasjon? spør en utmattet pårørende.

Kjære Sykehuset Østfold Kalnes. Kan dere være så snill og innføre to spørsmål til pasientene som kommer inn?

1. Spør pasienten om bostedsadresse. Merk. spesielt de som har reisevei over 3 mil. Da blir det enklere å prioritere hjemskyssordningen.

2. Spør pasienten hvilken type transpostmiddel som ble brukt til sykehuset. Merk: Er det en «privatsjåfør» som venter utenfor sykehuset?

Jeg kjørte min kjære til sykehuset og ventet i bilen utenfor i sju timer! Måtte tilslutt reise hjem til Hvaler - da var klokka blitt 02:30.

Til historien hører at våre mobiler gikk tom for strøm og at en sykepleier ringte meg opp etter sju timer og ba om litt mer tålmodighet. Klokka var blitt halv to på natta - og mitt tålmodighetsbeger var da overfylt for lenge siden - kroppen var utmattet etter ventetiden. Historien ble avsluttet med at jeg fikk snakke med min kjære og vi ble enige om at jeg skulle kjøre hjem - selv om min helsetilstand for bilkjøring var blitt «uforsvarlig». Jeg ankom Hvaler klokka 03:50.

Les også: – Da Henrik løp rett opp i armene mine første gang vi møttes, var jeg solgt (+)

Jeg forstår selvfølgelig at sykehuset har blitt forandret i en helt ny situasjon med korona-viruset. Men hva med bedre informasjon og kommunikasjon? Jeg ønsker meg veldig en kø-rutine med kommunikasjon.

I dag er min kjære hjemme, igjen. Det er veldig trist at norsk helsevesen ufortjent kan få dårlig renommé på grunn av svikt i enkeltpunkter. Generelt er det veldig bra!

Hilsen en pårørende med et utmattende minne.

Meninger: «Bedrøvelig lokal industripolitikk i Fredrikstad»