«Ja til yrkesfag og idrettsfag»

Det er kun noen få skoler i Norge som tilbyr en form for kombinasjon av yrkesfag og idrettsfag.

Magnus Weggesrud
Fylkestingsrepresentant og medlem av komité for utdanning. Senterpartiet

I dag er det dessverre slik at idrettsfag i all hovedsak er forbeholdt elever som går studiespesialiserende retning. Det er kun noen få skoler i Norge som tilbyr kombinasjon av yrkesfag og idrettsfag. Det må vi kunne få til ved flere skoler i Viken. For det bør nemlig være slik at man skal kunne satse på idretten sin samtidig som man oppnår drømmen om å bli tømrer. At man må gå en teoritung studiespesialiserende retning for å kunne ta idrettsfag, er dypt urettferdig overfor de mange elevene som trenger å være fysisk aktive og bedrive praktisk arbeid for å kunne lære og ha motivasjon til å stå løpet ut. 

Tidligere skihopper Anders Jacobsen fra Haugsbygd på Ringerike er en som har tatt til orde for dette. Han måtte flytte hjemmefraf som 16-åring for å gå på idrettslinja i Drammen. Det ble for teoretisk og fungerte ikke for han, så han bytta over til yrkesfag. Nå ble Anders Jacobsen en av tidenes beste norske skihoppere unnsett, men sånne som Anders hadde hatt et så mye bedre utbytte av å kombinere nettopp idrett og yrkesfag.

Fordi det er også slik at langt frå alle elever lærer ved å sitte i et klasserom sju timer om dagen og lære fra ei bok. For mange er praktisk arbeid, kreativ utfoldelse og fysisk aktivitet helt avgjørande for både læring, motivasjon og trivsel. Mange av yrkesfagene trenger også godt trene folk for å mestre fysisk aktive og krevende yrker. 

Det er som nevnt kun noen få skoler i Norge som tilbyr en form for kombinasjon av yrkesfag og idrettsfag. Tilbakemeldingene fra disse skolene er utelukkende positive og beskrives som helt avgjørende for den enkelte elev. Skal vi klare å sørge for at flere elever fullfører videregående opplæring, enten studiespesialiserende eller yrkesfag, trenger vi blant annet dette, og ikke låse oss fast i satte strukturer og gammeldags silotenkning.  

Derfor stilte jeg spørsmål om dette i fylkestingets spørretime i Drammen 13. februar. Svaret fra fylkesråd for utdanning og kompetanse, Siv Henriette Jacobsen (Ap), var svært positivt. Dette skal vi få til. Hvordan vi skal organisere dette, kommer vi tilbake til, men her bør man se på flere ulike løsninger, på forskjellige nivåer, også for de som satser på toppidrett og som ønsker å bli best. 

Les også: 
På jobb for medelever som trenger et avbrekk (Demokraten+)