«Ja til flere bussavganger, men ikke flere busser i kø!»

Snart innføres perioden med gratis buss i Fredrikstad – Østfold kollektivtrafikk har fortsatt tid til å endre og sette inn dobbelt så mange avganger i rushet på lokalrutene, skriver Pål Porsmyr.

Pål Porsmyr
Fredrikstad Høyre

 

11. november starter ordningen med gratis buss i Fredrikstad. Et tilbud som varer til 9. februar 2020. Samme type tilbud pågår akkurat nå i Moss og helt naturlig er det stor økning i antall passasjerer. Det som er helt sikkert er at mange vil benytte seg av tilbudet, og på enkelte ruter som allerede har bra belegg i rushet, vil det nok bli kapasitetsproblemer og forsinkede busser. Mer forsinket enn i dag p.g.a. flere av- og påstigninger som ikke er hensyntatt i rutetabellene. Dette så vi allerede under Tall Ships’ Races i sommer med «buss for en 10´er».

Men intensjonen til posisjonspartiene er at de skal få flere til å reise med buss permanent også etter denne tremåneders perioden med gratis buss. Jeg er tvilende til at så mange flere enn i dag vil benytte bussen etter gratisperiodens slutt. Jeg så det når sykehuset på Kalnes åpnet i 2015. De ansatte på sykehuset fikk gratis månedskort for 1 måned. Mange benyttet bussen når den var gratis. Men deretter var man tilbake til «normalen» med en kollektivandel rundt 12 prosent som før tiltaket ifølge passasjertallene. Altså ingen effekt på bussbruken!

Meninger: «Østfolds kommuner - bytt til elbil nå»

Jeg leste i F-B.no om oppstarten av tilbudet og Østfold kollektivtrafikk v/Kjetil Gaulen sier at det er aktuelt å se på kapasiteten på rutene til Onsøy og Skjærviken. Nærmere bestemt linje 114, 115 og 116. Men til min store overraskelse sier Østfold kollektivtrafikk v/Kjetil Gaulen i samme artikkel at det ikke er aktuelt med flere avganger, men å sette inn en ekstra buss på utvalgte avganger. Nå er det klart at man setter inn ekstra buss på linje 114 klokka 7:25 fra Tomb og klokka 14:30 fra Fredrikstad. På linje 116 setter de inn ekstra buss klokka 7:10 fra Skjærviken og klokka 14:40 fra Fredrikstad. Dette er kun EKSTRA busser på allerede eksisterende avganger. Og ingen ekstra kapasitet på linje 115 til Vikane.

Lurer på om Østfold kollektivtrafikk er kjent med at de fleste begynner på jobb mellom klokka 07:00 og klokka 09:00. Tilvarende slutter de mellom klokka 15:00 og klokka 17:00. Så det å sette opp en ekstra buss på avgangen 14:30 og 14:40 minner mer om en skolebussrute. Det samme gjør den ekstra bussen på morgenen. Østfold kollektivtrafikk: – Dette er å ta tak i utfordringene på en feil måte for å få flere passasjerer. Dette gir IKKE innbyggerne i Skjærviken eller vestre Onsøy eller andre steder noen større valgfrihet eller et bedre busstilbud i gratisperioden. Men dere har fortsatt tid til å endre på dette og sette inn dobbelt så mange avganger i rushet på lokalrutene, som i dag har altfor dårlig frekvens. Moss fikk dobbelt så mange avganger på lokalrutene ved ruteomleggingen i august sammenlignet med tilbudet i Nedre Glomma.

Leder: «Politi, domstol og skatteoppkreving – kan alt løses fra Grålum?»

På hovedrutene kan det være mer riktig å øke kapasiteten på enkelte avganger i rushet, fordi det allerede er høyere frekvens. Det vil helt klart være forskjell på hvordan man øker kapasiteten i gratisperioden på lokal- og hovedrutene. Slik som Østfold kollektivtrafikk nå velger å gjøre det, med å sette inn en ekstra buss på to avganger på linjene 114 og 116, er ikke det å ta innbyggernes behov for et reelt busstilbud alvorlig. I forbindelse med ruteomleggingen i juni 2018 ble de nevnte linjer redusert til såkalte lokallinjer med færre avganger, til tross for at de var blant de mest benyttede linjene i Fredrikstad før omleggingen. Dette ga seg umiddelbart utslag i færre passasjerer på lokallinjene.

Og som eksempel vil det på linje 116 Skjærviken være over 10.000 færre påstigninger (akkumulert) i 2019 på holdeplassene mellom Borge Kapell-Kjølshunn-Skjærviken-Borge kapell sammenlignet med toppåret 2017, hvor det var 39.790 påstigninger på samme strekning. Dette er rett og slett dårlig klimapolitikk regissert av Østfold fylkeskommune og satt i system av Østfold kollektivtrafikk.

Til slutt vil jeg komme inn på noen kriterier som bør være åpenbare for at gratistilbudet i det hele tatt skal bli en suksess og ha den ønskede effekt når gratisperioden er over.

Følgende kriterier er viktig i gratisperioden, og for så vidt alltid, for å velge buss:

•              Bussene holder rutetidene

•              Bussene har plass til alle passasjerer (sitte- og ståplasser)

•              Økt frekvens på lokalbussene

•              Gode overgangsmuligheter mellom busslinjene

•              Strategiske kollektivknutepunkter

•              De lange lokalbussrutene må få en mer direkte linjeføring og kun kjøre innom der det er naturlig, som f.eks. Slevik/Øyenkilen på linje 115

•              Det vil være attraktivt med flere minibussruter/matebusser mellom boligområder og handelsområder som f.eks. Østsiden storsenter og Torp, Moen, Kjølbergskogen, Byens marker, Kongsten, Gamlebyen, Nabbetorp, Lundheim, Fjeldstad og Haugsten

 

Lykke til med forsøket!