InterCity: Tålmodigheten er slutt

Bystyrets gruppeledere er enige om én ting: – Å prioritere jernbanen i Østfold handler om å prioritere folk, miljø, næringsutvikling og framtidsretta byutvikling.

Etter at Stortinget i 1873 vedtok å bygge Smaalensbanen (Østfoldbanen) tok det under seks år før vestre linje fra Oslo til Halden offisielt ble åpnet 2. januar 1879. 

Det etterlengtede dobbeltsporet gjennom Østfold har ennå ikke sett dagens lys; skiftende regjeringer og en rekke samferdselsministere har prøvd, men ikke kommet i mål. Det er selvsagt mye som kunne vært skrevet om historien her, men vi lar det ligge i denne omgang. 

Saken er nemlig overraskende klar: Stortinget har bestemt at ny Østfoldbane skal bygges. Den skal gå gjennom de byene den alltid har gjort. Gjennom sentrum. Det vil påvirke Fredrikstad og de andre byene langs jernbanen. Dette er den beste løsningen for folk, næringsliv og økonomi. Østfoldbanen er den klimavennlige veien mellom Oslo og Europa.

Men så er vi altså i gang igjen. Når man nå endelig er klare til å sette i gang, hevdes det at det blir for dyrt. Sammenliknet med andre slike prosjekter, sier tallene fra Bane NOR at det brukes mer pr. kilometer andre steder i landet. 

Dobbeltsporet gjennom Østfold vil gi betydelig kortere reisetid. Det vil gi flere avganger og et mer fleksibelt togtilbud. Det er svært belastende for dem som sitter med boliger eller næringseiendommer, kanskje gjennom flere tiår, som ikke kan eller tør gjøre noe fordi det ligger «planer» der. 

I Fredrikstad er byutviklingen allerede dramatisk negativt rammet av forsinkelsene i Inter City-prosjektet. Store deler av sentrum er båndlagt i påvente av detaljplanene for trasévalg og stasjonsplassering, og den langsiktige byutviklingen rammes hardt av mangel på klarhet. Stortinget og Regjeringen har pålagt oss å planlegge for fortetting rundt kollektivknutepunktet ved den nye jernbanestasjonen. Det vil være ødeleggende for samfunnsutviklingen i Fredrikstad dersom Stortinget ikke følger opp sin del av disse forpliktelsene, og sørger for bygging av den vedtatte jernbanen. 

Nå må noen trampe i gulvet og si at «nok er nok».  

Å prioritere jernbanen i Østfold handler om å prioritere folk, miljø, næringsutvikling og framtidsretta byutvikling. I flere tiår har østfoldsamfunnet jobbet for dette. Nå er det vår tur.

Dette må vi få til sammen, og budskapet til samferdselsminister Knut Arild Hareide er enkelt: Sett i gang!

Atle Ottesen, gruppeleder Arbeiderpartiet

Truls Velgaard, gruppeleder Høyre

Bjørnar Laabak, gruppeleder Fremskrittspartiet 

Erik Skauen, gruppeleder Miljøpartiet De Grønne 

Elin Johanne Tvete, gruppeleder Senterpartiet

Hannah Berg, gruppeleder Rødt

Marianne Kristiansen, gruppeleder Pensjonistpartiet

Helga Aakre, konstituert gruppeleder Sosialistisk Venstreparti

Lino Lubiana, gruppeleder Kristelig Folkeparti 

Jonas Qvale, gruppeleder Bymiljølista 

Trond Svandal, gruppeleder Venstre