Innfør «bøtefri» oppkjøring

Hensikten med fraværsgrensa er å forhindre skulk – med dagens «oppmykede» regelverk for trafikkopplæring blir elevene tvunget til å skulke, skriver Demokratens Tomm Pentz Pedersen.

Tomm Pentz Pedersen
journalist og debattansvarlig 

 

For tre år siden ble fraværsgrensa innført i videregående skole. Regelverket inneholder fraværsgrunner som blant annet inkluderer helse- og velferdsgrunner, lovpålagte oppmøter og politisk arbeid. Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL) har lenge arbeidet med at deler av trafikkopplæringen blir dokumentert fravær, og i våres ble forslaget «Fravær grunnet obligatoriske timer for trafikkopplæring skal unntas fra fraværsgrensen» sendt ut på høring. Fra 1. august ble det vedtatt at fravær til sikkerhetskurs på bane og praktisk øving i landeveiskjøring til førerkort klasse B, gir dokumentert fravær – totalt ni timer.

Les også: – Vanskelig å overtale elevene til å kjøre opp med manuelt gir

Fraværsgrensa betyr at elever som har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag som hovedregel ikke vil få halvårsvurdering eller standpunktkarakter i faget – et unødvendig stressnivå spesielt for fag med få timer i løpet av uka. ATL har gjort en god jobb med å få deler av trafikkopplæringen som dokumentert fravær – men utrolig nok har ikke myndighetene hørt på at den praktiske førerprøven, oppkjøringen, også må innlemmes i regelverket.  

Hensikten med fraværsgrensa er å forhindre skulk – med dagens «oppmykede» regelverk blir elevene tvunget til å skulke når oppkjøring skal gjennomføres. Prøven på trafikkstasjonen varer i omtrent halvannen time – med begrenset mulighet til å velge oppkjøringstime, lang ventetid og reisevei står faktisk ikke elevene overfor et reelt valg. Her vil vi tro at de fleste kommer til å velge udokumentert fravær og i situasjonen «lukke øynene» for problemene det medfører.

I Sogn og Fjordane har fylkeskommunen valgt å bruke skjønn til å definere kjøreopplæring som velferdstiltak. Som en del skolers «generelle» utøvelse av fraværsgrensa blir det nå «synsing» og ulik definisjon av reglene – det viser hvor håpløs endringen for godkjent fravær til trafikkopplæringen har blitt. Vi trenger ikke vente et halvt år på evalueringen – endre regelverket nå og innfør «bøtefri» oppkjøring!

Debatt: «Tomt elbilbatteri, svart mobil og butikken mangler nettkontakt med banken – er du forberedt?»