«Ikke kjøpe hos pinsevennene i Zoe?»

Kommunen bør kjøpe tjenester av jøder, HEF og pinsevenner - uten å blande kortene - om tjenestene er av god kvalitet - uavhengig av deres tro, politiske eller etisk ståsted, skriver Lino Lubiana.

Lino Lubiana
KrF Fredrikstad

 

I Bymiljølistas interpellasjon til Bystyret 6. februar om økonomisk boikott av en pinsemenighets tjenester ønsker man relasjonen mellom kommunen og et av våre trossamfunn skjerpet.

I disse dager setter flere slike saker forholdet mellom offentlig myndighet og trossamfunn på spissen, og det kan i denne sammenheng være verdt å minne om at vi nylig også markerte frigjøringen av jødene i Auschwitz. Jøden Siegmund Korn kom til Norge som barn og mintes januar 1938 da det på alle jødiske butikker sto skrevet - «Ikke kjøp hos jødene!» uten sammenligning forøvrig.

Bymiljølista bruker ytringsfriheten og leverer et godt stykke religionskritikk. Likevel krysser Gøran Karlsen her en grense, idet han foreslår økonomisk boikott som maktmiddel i sitt forslag om ikke å kjøp tjenester av pinsevennene i Zoe!

Dette er en prinsipiell grense siden det ikke bare er en person som foreslår en økonomisk boikott, noe som vel ville rammes av diskrimineringslovgivningen, og heller ikke en interesseorganisasjon som Håndballforbundet, men et bystyre - et offentlig maktorgan som bes om å være med å gjøre dette.

Meninger: «Fredrikstad kommune bør avvikle bruken av Zoé-kirken som møte- og bevertningssted»

Som folkevalgte, uansett nivå, bør vi bruke vår makt forsiktig, før vi med økonomiske sanksjoner forsøker å presse eller regulere enkeltmennesker, her en pastors og et trossamfunns overbevisning.

Bymiljølista gjør jobben sin ved å reise denne typen spørsmål i avisen. Zoe - bør svare slik pastor Jan Halvorsen fint gjør, og vi får en åpen en dialog i Fredrikstad. Dialogen bør fortsette - interpellasjonen bør trekkes. Personlig undrer jeg meg over at ordføreren setter interpellasjonen på dagsorden!

Problemet er at dette er mer enn dialog. Dette er et maktgrep som først vil ramme Zoe, men som siden også, om forslaget vedtas, kan ramme Zoes foretaksomme medlemmer og deres virksomheter, utelukkende fordi de har en fra flertallet annerledes lære og trosoverbevisning i teologiske og etiske spørsmål - som deres pastor gjennom forvaltning av sitt oppdrag gjennomfører, med et kulturelt uttrykk og ord fra sin egen kultur. Det er prinsipielt sett et angrep på demokratiet - noe som leder oss mot et totalitært demokrati. Skal bystyret også boikotte Dnk som tillater sine prester å avvise både likekjønnede og muslimer ved ekteskap, om prestens samvittighet belastes? Eller muslimer om vi er uenig i omskjæring av gutter?

Det er uklokt å tro at kommunal- eller statlig makt bare er god eller vil bli brukt bare til det gode i fremtiden. Både historien, eget mangelfullt lovverk og fortolkningen av dette, som feilaktigedommer i NAV saken viser, forteller oss at det er viktig at hverken medier, partier eller andre ikke-offentlige strukturer utsettes for en sanksjonerende offentlig myndighet, som knebler deres verdibudskap inn i den offentlige debatt, slik det legges opp til her!

Hadde oppfordringen om boikott kun vært knyttet til deres tjenester - for dyrt, dårlige høyttalere, dårlig mat og annet, hadde dette vært akseptabelt, men tjenestene knyttet til leie av konferanselokaler er så gode at vi i Fredrikstad har hatt gleda av dem i årevis. Zoe har levert og vi har betalt. Nei, årsaken er deres tro, verdisyn og teologi - en usaklig sammenblanding som i beste fall er uetisk - kanskje ulovlig.

Når det er sagt er det bra med religionskritikk eller kritikk av organisasjoner man ikke har tillit til. Personlig mener jeg HEF i Fredrikstad, skader oss. HEF jobber for å ta fra mennesker deres gode tro med den utrygghet det medfører. Vi tåler HEF, men de burde etter min mening også boikottes økonomisk om vi følger prinsippene i Bymiljølistas resonnement og konklusjon, noe jeg altså er uenig i og avviser.

Kommunen bør kjøpe tjenester av jøder, HEF og pinsevenner - uten å blande kortene - om tjenestene er av god kvalitet - uavhengig av deres tro, politiske eller etisk ståsted.

Meninger: «Rødt Fredrikstad: Usosial husleieøkning fra kommunen»