«I saken som varslingsgruppa i Rødt henviser til har ikke arbeidsgiver fulgt rutinene»

Fagforbundet Fredrikstad vil i alle saker som berører medlemmene etterstrebe at riktig saksbehandling ivaretas, skriver Lisbeth Kristiansen.

Lisbeth Kristiansen
Leder og hovedtillitsvalgt
Fagforbundet Fredrikstad

 

«Varslingsgruppa i Rødt» retter i lokalavisene kritikk mot Fagforbundet etter oppsigelsen av en ansatt i kommunen.

Fagforbundet får i innlegget kritikk for å være usynlig i denne saken og i andre saker som omhandler kommune-ansatte. Vi tar kritikk og innspill på alvor slik at vi hele tiden kan utvikle og forbedre oss.

Meninger: «Kokka vant over kommunen»

Og på generelt grunnlag vil vi understreke:

1: Fagforbundet behandler ikke eller prosederer personalsaker og arbeidsmiljøsaker i media. Vi jobber primært internt med saker og er opptatt av å overholde taushetsplikten.

2: Saker hvor vi ikke har medlemmer, eller hvor medlemmer ikke har kontaktet oss, har vi ingen informasjon om og har derfor ikke noe grunnlag for å ytre oss.

3: Vi støtter og bistår medlemmer som kontakter oss. Det er også slik at enkelte medlemmer ikke ønsker hjelp.

4: Fagforbundet har rutiner som vi følger når et medlem kontakter oss. Vi prøver alltid å løse problemet/ konflikten på lavest mulig nivå med dialog mellom medlemmet og arbeidsgiver. Hvis vi ikke når frem med en løsning, søker vi bistand ved «Kompetansesenteret for Østlandet», de gir oss råd og veiledning samt juridisk vurdering.

5: Når det gjelder den konkrete saken som «varslingsgruppa i Rødt» henviser til så registrerer vi at arbeidsgiver ikke har fulgt sine egne rutiner for opplæring og ivaretakelse av nytilsatte. På generelt grunnlag er vi selvsagt helt enige i at det skal gis god opplæring. Dette er forhold som arbeidsgiver må rydde opp i.

Les også: Varsleren Monica med knusende seier over kommunen (Demokraten+)

Fagforbundet Fredrikstad vil i alle saker som berører medlemmene etterstrebe at riktig saksbehandling ivaretas. Fagforbundet Fredrikstad er proaktive med å ivareta medlemmenes interesser, og heldigvis så løses de fleste saker uten å koble inn rettsvesenet. 

Les også: Frp og LO advarer Fredrikstad kommune mot varsler-anke (Demokraten+)