«I disse dager heier vi på sykepleierne i retten»

Vi bør verne om mennesker i spesialisert medisinsk arbeid slik disse sykepleierne har – ikke risikere at de forsvinner fordi de ikke har en stillingsprosent å leve av, skriver Silje Louise Waters.

Silje Louise Waters
Gruppeleder (i permisjon) for Fredrikstad SV

 

Retten til heltid, det skulle være en selvfølge. Men i disse dager sitter fire av spesialsykepleierne ved nyfødtintensiven på sykehuset Kalnes i retten fordi de mener at de, med sine deltidsstillinger, har forrang på nyutlyste heltidsstillinger ved avdelingen. Og det skulle da bare mangle!

Saken, kort fortalt, sakset fra sykepleien.no: «Flere ganger har vi vist til situasjonen for spesialsykepleierne ved Sykehuset Østfold, som nå saksøkes av sin arbeidsgiver for å kreve heltidsstilling. I april 2019 fremla de fire spesialsykepleierne krav om heltidsstilling da det ble utlyst en ledig stilling ved nyfødtintensivavdelingen. Sykehuset avslo kravet, og spesialsykepleierne brakte saken inn for Tvisteløsningsnemnda.» Og nå er de i retten.

Les også: Truls (61) ble sagt opp etter 40 år i industrien. Nå ryker AFP-millionen på målstreken

Her trår sykehuset rett og slett midt i sumpen, og de synker og drar med seg sykehusetsry og omdømme. Retten til heltid er helt selvfølgelig, og vi bør verne om mennesker i spesialisert medisinsk arbeid slik disse sykepleierne har - ikke risikere at de forsvinner fordi de ikke har en stillingsprosent å leve av. I dag, i morgen og alle andre dager heier vi på dere! Vi heier fordi jobben dere gjør er uvurderlig, og vi heier fordi dere har rett til å jobbe heltid! Dere gir alt til våre svakeste, det skulle bare mangle at dere blir møtt med respekt i denne saken.

Meninger: Fredrikstad SV: «Innbyggernes medvirkning skal med»