«Hvilken farge har Fredrikstad?»

Høyre mener at vi må våge å tenke både fortetting i sentrum og fornuftig vekst i nærområdene

Eivind A. Leister
leder Fredrikstad Høyre

 

Spørsmålet kan kanskje synes absurd. Men i en tid hvor mange av oss er opptatt av arealplanens ulike sjatteringer er det betimelig å undre seg over hvilken farge(r) byen vår har og vil få.

Noen vil hevde gult og rødt med henvisning til byvåpenet, hvor fargene til byens grunnlegger og Oldenborgerne er vel bevart. Andre som minnes store idrettsprestasjoner og drømmer om at de snarlig må gjentas vil hardnakket hevde rødt og hvitt. Jeg mener svaret er blått og grønt.

Elva og tilgangen til havet er hovedgrunnen til at byen ligger der den ligger. Nærheten til sjøen la grunnlaget for en maritim tradisjon som har skapt bedrifter og arbeidsplasser og således bidratt til å bygge byen. Gammel havbunn har også bokstavelig talt gitt grobunn til et frodig landskap, til glede for både bønder og turgåere. Dette blå-grønne landskapet har satt sitt preg på byen. Her finner vi også kimen til vår identitet. Dette er følgelig også viktig for den videre utviklingen av Fredrikstad.

Høyre ser selvsagt verdien i å utvikle sentrum, som for øvrig ikke er spesielt stort, når man betrakter den lille Verdensbyen fra oven. Bærekraftig og smart urbanisering er en del av svaret på fremtidig byutvikling. Men gitt byens tilgang til sjø og hav samt det frodige omlandet, hvor det finnes et mangfoldig næringsliv og svært mange av byens borgere vil bo, og trolig enda flere ønsker å bo i fremtiden, må vi også legge til rette for dette.

Leserinnlegg: «Hva i all verden skal vi med industri her i byen?»

Det blå-grønne landskapet er premisset som har skapt byen. Dette premisset fordrer at vi også må se utover en noe snever sentrumsgrense når vi planlegger Fredrikstads fremtid. De mange trivelige tettstedene, med solide bedrifter og gode bo-områder må også få mulighet til utvikle seg. For å sikre dette mener Høyre at vi må våge å tenke både fortetting i sentrum og fornuftig vekst i nærområdene. Det er jo det svært mange barn, voksne og eldre som bor i Fredrikstad nettopp ønsker.

Arealplanens forslag om  60-30-10 (dvs at. 60 prosent av boligbyggingen skal skje i byområdet, 30 prosent i tettstedet og 10 prosent i lokalsentrene) ivaretar, slik Høyre ser det, ikke byens innbyggeres og mange bedrifters ønske. Høyre mener en mer moderat variant på 50-40-10 vil imøtekomme innbyggernes og næringslivets behov og således sikre at byens fremtidige farge forblir blå-grønn

Leserbrev: «La oss snakke hverdagsrasisme. Nå!»