«Hvem og hva styrer norsk jernbanepolitikk?»

Når Nygård og Johansen,Viken og Fredrikstad ser ut til å styre på kollisjonskurs, blir ikke situasjonen klarere når Bane NOR styrer videre mot «flaskehalser og forsinkelser».

Johannes Thue
Fredrikstad

 

I Aftenposten skriver Raymond Johansen (Ap), byrådsleder Oslo, og Tonje Brenna (Ap), fylkesrådsleder Viken: «Vi må kople oss på det europeiske tognettet». De argumenterer godt for sine synspunkter, men hvis det er dette de mener, og vi sammenholder det med hva Fredrikstad-ordfører Jon-Ivar Nygård (Ap) mener, så må vi fastslå at politikken i Ap ikke henger sammen, og det gjør det visst heller ikke i andre partier.

Det kan være én av grunnene til at Østfoldbanen er satt på vent. De sier at Oslo og Viken arbeider sammen om et felles mål: «Toglinjen mellom Oslo og Gøteborg kan enkelt koples på forbindelsen til Tyskland og bli en «fasttrack» til kontinentet», og de fortsetter: «I dag er imidlertid strekningen full av flaskehalser og forsinkelser. Mellom Oslo og Gøteborg går det nå raskere med bil og lastebil enn med tog».

Det Oslo og Viken her er med på er en OECD-styrt plan om en megaregion mellom Hamburg og Oslo, der en oppgradert og rask jernbaneforbindelse er en hovedsak. Regionen er koplet sammen gjennom samarbeidsorganisasjonen String, der Viken er representert ved Anne Beathe Tvinnerheim (Sp). Sentralt i disse planene ligger Femern Bælt-tunnelen som vil kople Tyskland tettere på Skandinavia og gjøre Nord-Europa til en mer sammenhengende region. Denne tunnelen skal åpnes for tog og biler i 2029. Innen denne tiden foreligger også planer om at Norge skal ha oppgradert sitt jenrnbanenett.

Når vi sammenligner disse planene med hva som ser ut til å skje på Østfoldbanen, må vi fastslå at norsk jernbanepolitikk rett og slett ikke henger sammen. Igjen står vi overfor kravet om å samle Norge til ett rike. Her kan vi ikke rope på Harald Hårfagre, vi må rope på fornuften.

Meninger: «Jernbane gjennom Nedre Glomma: En realitetssjekk»

Når Nygård og Johansen,Viken og Fredrikstad ser ut til å styre på kollisjonskurs, blir ikke situasjonen klarere når Bane NOR styrer videre mot «flaskehalser og forsinkelser» og løser kostnadsproblemet med å nedskalere dobbeltsporet så det blir økonomisk spiselig for Hareide.

Jeg skal ikke her irritere hverken Nygård eller Velgaard men å foreslå hva som burde gjøres, men bare rope så høyt jeg kan: Norge må nå samle seg bak én jernbanepolitikk. Når det er for dyrt å bygge én bane som tilfredsstiller fremtidens behov for alle de funksjoner og miljøkrav som nå stilles til denne banen, så virker det meningsløst å planlegge to baner. Når de politiske signaler, tilogmed innenfor samme parti, spriker mer enn de berømte hesjestaurene til Per Borten, ser dessverre forklaringen ut til å være at det er ingen som styrer Norges jernbanepolitikk.

Leserbrev: «Under Lisleby-festivalen som ble organisert i fjor var det flere minoritetsforeldre som stilte opp»