«Hvaler-skolen skal bli en av de beste skolene i landet»

Det er viktig at innsparingene ved å samle alt på ett sted kan brukes på flere lærere og bedre undervisning, skriver Hvalerordfører Mona Vauger (Ap).

Mona Vauger
Ordfører, Hvaler

 

«Mamma vi bor midt i ferien vi» (Alva 9 år). Som innbygger på Hvaler er det kanske slik det føles. Kort vei til hav og flott natur gjør hverdagene litt finere. Det er fint å vokse opp på Hvaler.

Vi vært igjennom en lang debatt om skolestruktur. Dette handler om trygge nærmiljøer og barna våre. Det er opprivende og vondt for veldig mange. Det er en av de største endringene man kan gjøre i lokalsamfunn. Det er ingen tvil om at Arbeierpartiet ønsket å videreføre dagens skolestruktur. Og vi har kjempet for det men det ble det ikke flertall for.

Nå er det på tide å se fremover. Hvaler-skolen skal bli en av de beste skolene i landet. Nå vil vi få kulturskole, ungdomsklubb, idrettsanlegg og skole på samme sted. I fremtiden må vi også vurdere om det være en fordel å samle alle aktiviteter som handler om barn og unge på ett sted, slik at skolen på Rød blir et oppvekstsenter med helsetasjon og andre tjenester for barn og unge.

Les også: Bygger båthus og Hvalerskøyte anno 1880 (Demokraten+)

Det skal også utredes muligheter for en skøytebane og Hvaler Lions vil i samarbeid med kommunen etablere sin lånebod med utstyr til barn. En skolehage med et drivhus er også noe poltikerne på Hvaler ønsker. Dette blir skolen for fremtiden, der lærere og elever kan utfolde seg i nye arealer, med nærhet til norges første marine nasjonalpark. Det er viktig at innsparingene ved å samle alt på ett sted kan brukes på flere lærere og bedre undervisning.

Det er flott å bo på Hvaler og se barna vokse opp her. Hvaler-barnehagene fisker hummer, flår rådyr, plukker selvhøstede grønnsaker, holder til i telt på Storesand på våren og det er mange ledige barnehageplasser. Vi skal vurdere søskenmoderasjon i SFO og at alle barn skal ha mulighet til å delta i en fritidsaktivitet.

Vi starter også arbeidet med gjenbruk av de gamle skolene. Hvordan skal vi oprettholde de flotte nærmiljøene på Åttekanten og Floren? Hvordan bruke områdene til det beste for innbyggerne? Dette er en viktig oppgave politkerne på Hvaler skal jobbe med og vi ønsker at alle kan komme med ideer om bruk av Floren og Åttekanten.

Med godt utbygd fiber, spennende næringsutvikling, havet, naturen, gode bomiljøer og ny skole ligger alt tilrette for unge som ønsker å etablere seg og bli en del av det «å bo midt i ferien» med de fine hverdagene.

Meninger: «I Fredrikstad «planlegger» man at 15.000 personer skal pendle 200 kilometer hver dag til Oslo»