«Hvaler MDG ønsker kunstige rev på Hvaler»

For å få nye oppvekstplasser for fisk og dykkermål for turister ønsker Hvaler MDG å senke rengjorte stålvrak på egnede steder, skriver Halvor Torgersen, styremedlem Hvaler MDG .

Halvor Torgersen
styremedlem Hvaler MDG

 

Mange steder i verden lager de slike dykkermål ved å senke en stålbåt som er ribbet for alle uønskede materialer. Disse fungerer som kunstige rev og tiltrekker seg dyreliv siden hulrommene er perfekte oppvekstområder for fisk. Et eksempel er Salling aquapark i Danmark. Og mange andre steder i verden. Dette er på en måte klatreparkenes paraleller under vann.

Dykking på Hvaler er dessverre ikke helt på topp på grunn av vannkvaliteten ofte er dårlig ved  Glommas utløp og at det nå blir mindre og mindre fisk i havet. Det er en ting dykkere spesielt etterspør; Såkalte «Donald Duck-vrak». Det er intakte vrak i passelig dybde som kan svømmes gjennom. Slike vrak må en reise langt for å finne og det er ingen i Oslofjordregionen på lett tilgjengelige dybder. De vrakene som finnes er for dypt eller for brutt ned av bølgeslag.

Vi foreslår å undersøke mulighetene for å få til noe sånt her på Hvaler? Altså en eller flere stålbåter i passende dybde i skjermet farvann som kunstige rev og dykkemål. Det finnes ikke noe lignende i hele østlandsregionen og deler av Sverige og det vil derfor ha et stort potensiale for turisme. Dette vil også være et fint folkehelsetiltak for fastboende som liker å dykke, spesielt barn og unge. Kanskje Hvaler dykkerklubb kan gjenoppstå? Slike rev vil også bli populære fiskeplasser. I Danmark ble det faktisk et problem med alle som ville sette garn i undervannsparken.

Slike senkede vrak kan settes i sammenheng med de autentiske vrakene og seilskute-forlisene som finnes på Hvaler. Vi har for eksempel de spennende seilskute-vrakene Lossen, Schleswig og mange andre. Det er ikke mye igjen å se på av disse vrakene, men historiene og utgravingene av disse er veldig spennende og det kan gjøres veldig mye ut av dette. TIl sammen kan dette bli en stor dykker-attraksjon med sjøfart og vrakdykk som tema. Det burde kunne trekke dykkere fra hele østlandsregionen, samtidig som det danner fine oppvekststeder for sjødyr som kan hjelpe på situasjonen med stadig mindre fisk i havet.

Meninger: «Fredrikstad-mytene om dobbeltsporet»