«Hvaler kommune starter prosjektet Hverdagsrehabilitering»

Til spørsmålet: Hva er viktige aktiviteter for deg nå? – svarer mange at det viktige er å mestre hverdagsaktiviteter, skriver fysioterapeut Maria Leister.

Maria Leister
Fysioterapeut i Omsorgstjenesten Hvaler kommune

 

Hvaler kommune startet opp med prosjekt Hverdagsrehabilitering 1. september 2019. Prosjektet skal vare ut året med håp om forlengelse. Kommunen fikk tildelt midler fra Fylkesmannen til å starte opp.

Hverdagsrehabilitering er forebygging og rehabilitering når brukeren bor hjemme. Teamet består av tre helsefagarbeidere med fordypning i rehabilitering, sykepleier, ergoterapeut og fysioterapeut. Teamet samarbeider tverrfaglig mot at brukeren skal nå sine mål. Hverdagsrehabilitering starter med spørsmålet: Hva er viktige aktiviteter for deg? 

Leder: «Det er all grunn til å dra i snora og tenne varsellampene i rådhusets korridorer»

Kriterier for å kunne delta i Hverdagsrehabilitering er at brukeren er motivert for endring, viser egeninnsats og kan holde avtaler.

Til spørsmålet Hva er viktige aktiviteter for deg nå? svarer mange at det viktige er å mestre hverdagsaktiviteter som for eksempel å stelle seg selv, lage mat, gå på butikken, leke med barnebarn, hogge ved eller gå på kafe. Hverdagsrehabilitering er basert på en intensiv innsats i oppstarten.

Meninger: «Illegal kontantnekt – en trussel mot rettstaten»

Mestring er sentralt i hverdagsrehabilitering. Prosjektet Hverdagsrehabilitering i Norge omtaler hverdagsmestring som et tankesett som vektlegger den enkeltes mestring uansett funksjonsnivå. Hverdagsmestring er både et rehabiliterende og et helsefremmende tankesett.

Samhandlingsreformen vektlegger forebygging og rehabilitering. I omsorgstjenesten handler det om å endre fokus fra pleie til trening. Det er et stort potensial for helse- og treningseffekt hos eldre, og de skrøpeligste beboerne har mest utbytte av trening.

For å søke på Hverdagsrehabilitering, ta kontakt med teamet på telefon 94010938.

Debatt: «Godt og trygt å bli gammel på Hvaler»