Hvaler Høyre har siden høsten 2018 rettet søkelyset mot å ha to forskjellige varslings-kanaler

Leserbrev: Denne saken brukes overhodet ikke for å få publisitet eller fremme egen politikk, men for å løse et svært alvorlig problem, skriver Marita Wennevold Hollen, ordførerkandidat Hvaler Høyre.

Ap-politiker Mona Vauger, Hvaler skriver i sitt debattinnlegg 8.1.18 at mine uttalelser i et intervju av journalist Arne Børresen 2.1 skaper uro og tvil, samt brukes i et politisk spill. Jeg ønsker å gjøre oppmerksom på at både Vauger og jeg ble intervjuet i samme artikkel, og at det er naturlig at vi begge uttaler oss og besvarer journalistens spørsmål. Det var Demokraten som tok kontakt, og ikke omvendt.

Ja, dette er en alvorlig sak. Derfor påpeker også Hvaler Høyre og undertegnede at vi ikke er fornøyd med den interne varslerordningen i Hvaler kommune, men derimot ønsker å opprette en ekstern varslingskanal, noe vi fremmet i vår interpellasjon i høst, men ble nedstemt, blant annet av Hvaler AP. Når Vauger går så langt å påstå at hun ønsker saklighet i debatten, kjenner jeg på en målløshet. Som politikere er man arbeidsgivere. Nettopp derfor besvarer selvfølgelig undertegnede journalisten Arne Børresen med Hvaler Høyres syn på saken.

Dette dreier seg om vanskelige mellommenneskelige forhold, og derfor er det svært viktig at enhver varsling behandles på en verdig måte. Vi mener at det er signaler på at dette ikke er tilfelle, og vi er samtidig bekymret for at det finnes flere uvarslede saker. Enda mer skremmende er det at varslede saker kan ha blitt liggende ubehandlet. Uansett vil dette være tungt å bære for de som er i en slik
situasjon.

Hvaler Høyre har siden høsten 2018 rettet søkelyset mot å ha to forskjellige kanaler, intern og ekstern varsling, slik at varsleren selv kan velge hvor denne vil varsle. Vi har i de siste dagene sett mediaoppslag som kan tyde på at det er tungt å være en varsler i Hvaler kommune.

Derfor fraber jeg meg dette personangrepet fra Mona Vauger. Denne saken brukes overhode ikke for å få publisitet eller fremme egen politikk, men for å løse et svært alvorlig problem. Hvaler Høyre ønsker å ivareta arbeidstakerne og la de slippe langdryge prosesser med interne varslinger som ikke fører frem. I det minste bør arbeidsmiljøloven følges, det er det minste man må forvente av en arbeidsgiver.

Marita Wennevold Hollen
Ordførerkandidat Hvaler Høyre