«Hvaler Arbeiderparti vil løfte frem alle de flotte virksomhetene vi har på Hvaler»

Det er trist å konstatere at Landes leserbrev dessverre er gjennomsyret av skryt til eget parti, og svartmaling av det han kaller venstresiden, skriver Espen E. Linderud.

Espen E. Linderud
2. kandidat i Hvaler Arbeiderparti

 

Kommentar til Lars E Landes innlegg:

Lande, det er flott at du og bedriften din blomstrer, og du vet at vi er stolte av å ha vår egen Reodor Felgen på Hvaler! Derfor er det trist at du svartmaler en venstreside som etter din oppfatning er ute etter å stikke kjepper i hjulene for næringslivet på Hvaler.

Din gjennomgang av ditt eget virke er interessant lesning. Men å bruke oppstartsproblemene dine mot Arbeiderpartiet i dag, kan i beste fall betegnes som usaklig. Arbeiderpartiet var blant de som snakket varmt og kjempet for at nettopp din virksomhet skulle finne sted i boligområdet på Skjelsbo, i strid med klagere og innstilling fra administrasjonen.

Debatt: «Utfordrende å drive (småskala)næring på Hvaler»

Lande, det er heller ikke særlig redelig å mene at det er Høyre og FRP som vil næringslivet vel, mens andre partier bare vifter med fagre ord. Det kunne i den sammenheng være interessant for velgerne å få vite hvilke konkrete saker du bygger på når du kritiserer Arbeiderpartiet, et parti som har hevd på å sørge for arbeidsplasser, verdiskaping og næringsliv i dette landet.

Du skriver at Hvaler kommune er lite interessert i dine tjenester. Men hvor ofte, og hvorfor de ser forbi deg og går til andre bedrifter, gir du ikke eksempler på. Det vil uansett antakelig glede deg at Arbeiderpartiet i sitt program vil at kommunen gir sine ulike oppdrag til lokale aktører der det er mulig.

Du fremholder at viktige bedrifter på Hvaler har arealproblemer. Da har du vel glede av at Arbeiderpartiet har sørget for at Fjordfisks eventuelle arealbehov kan løses gjennom den nye kommuneplanen. For en forbipasserende ser det ut til at Petter A. Olsen etter hvert har fått nok plass. Dessuten har Høyre og Frp gått i bresjen for å omregulere mye av næringsarealet på Hvaler til boligområder. Du må konkretisere hvilke arealbehov bedriftene har, og hvordan og hvorfor de har møtt veggen. En vegg som flertallet i kommunestyret, Høyre og Fremskrittspartiet, har vært ansvarlig for i hele 12 år. 

Så tar du opp byggesaker. Her har ifølge deg, så vel næringslivet som privatpersoner, stanget hodet i den samme veggen i årevis. Hvilke saker dreier det seg om? Er det næringens lokale rammevilkår som er for dårlige? Er det her det skorter på velvilje i kommunen? Da burde flertallet i kommunestyret gjennom 12 år ha ryddet opp.

Dersom det på den annen side dreier seg om oppdrag som småskalanæringen har fått av privatpersoner, må jo søknadene om ulike tiltak behandles ut ifra gjeldende lover og bestemmelser. Disse sakene har ingenting å gjøre med næringens rammevilkår. Vi får tro at rådmannen har nødvendig kompetanse og erfaring, til å fatte vedtak i byggesaker som er balanserte og til søkerens og lokalsamfunnets beste. Antakelig kan alle partier på Hvaler være enige om det. Igjen ville det være særdeles nyttig for velgerne å få vite hvilke byggesaker som er så vanskelige at rådmannen må forelegge disse for politikerne. Og hvorfor venstresiden i 90 prosent av sakene holder med rådmannen slik Lande fremholder. Det virker merkelig at den såkalte venstresiden i utvalget ikke støtter næringsdrivende som vil utvide når forholdene ligger til rette for det. Lande bruker som eksempel på negativitet et ønske om lokal øl produksjon som ikke ble etterkommet av Ap og Styrbord. Slike saker er komplekse og det er mange hensyn å ta, bl. a. samfunnsutviklingen. Det er også mange kreative søkere, som med alle midler prøver å søke dispensasjon for å komme utenom det som politikerne har demokratisk vedtatt i vår kommuneplan.

Det er trist å konstatere at Landes leserbrev dessverre er gjennomsyret av skryt til eget parti, og svartmaling av det han kaller venstresiden. Arbeiderpartiet mener at det ikke er investorer eller utbyggere som skal bestemme utviklingen av samfunnet vårt, men de folkevalgte til det beste for Hvaler og dets innbyggere.