Hva har Ap gjort for å være i forkant?

Arbeiderpartiet ser ut til å tenke at flere og flere skal tvinges til å bo hjemme.

Marianne Kristiansen
ordførerkandidat for Pensjonistpartiet i Fredrikstad

"Vi vet at det i årene som kommer vil bli flere eldre i vår kommune. Dette medfører utfordringer, men også muligheter. Arbeiderpartiet vil at vi skal være i forkant i denne utviklingen", skriver Arbeiderpartiets Helene Saloua Apenes Matri i et nylig debattinnlegg i Demokraten.

Jeg, som ny 1. kandidat for Pensjonistpartiet, vil derimot spørre hva Arbeiderpartiet egentlig har gjort for å være i forkant av et økende behov for sykehjems- og omsorgsplasser.

Hva meg bekjent er, har partiet i stedet vært med å på legge ned nødvendige sykehjemsplasser på Emil Mørchs Minne, og jeg har ikke merket at partiet akkurat har vært en pådriver til å fremskynde sykehjemsutbyggingen ved nye Onsøyheimen.  Snarere har prosjektet hele tiden blitt skjøvet ut i tid i forhold til hva folk og andre politikere har blitt lovet uten at man egentlig har fått noe klart svar på årsakene til forsinkelsene har vært.

Ja, jeg vet at nye plasser på Østsiden fase 2 står ferdige, og disse plassene er selvsagt etterlengtet på et nytt og fint sykehjem, om den saken kan vi definitivt være enige, men det totale antall sykehjemsplasser i vår kommune er jo så absolutt ikke øket etter nedleggelsen av Emil Mørchs Minne.

Det katastrofale er også at det veldig snart kommer over 7000 nye boenheter i vår kommune, så vi må jo bare være forberedt på en eksplosjon når det gjelder behovet for omsorgsplasser.  Hver eneste plass som kan oppdrives må vi derfor verne om for å møte fremtidige behov, ikke legge ned, slik Arbeiderpartiet i inneværende periode har vært med på å gjøre det.

Per nå vet vi også at det er flere eldre og syke som venter på en omsorgsplass, samtidig som vi rett før sommeren fikk klare tall i Helse- og velferdsutvalget på at Fredrikstad kommune årlig får store straffebøter for utskrivningsklare pasienter fra Kalnes og rikssykehusene som kommunen ikke har kapasitet til å ta imot. Faktisk snakker vi her om millionbeløp.

Hva som ellers skremmer meg, er at Arbeiderpartiet ser ut til å tenke at flere og flere skal tvinges til å bo hjemme. Mange eldre vil nok også bo hjemme lengst mulig, men det kan ikke bli slik at politikere skal bestemme at dette skal være alternativet for de eldre og syke.  Dette må den eldre selv få bestemme, og vi som kommune må ha tilgjengelige alternativ for alle ønsker – hjemme, i bofelleskap eller som sykehjemsplasser.

Pensjonistpartiet mener også det er på høy tid at en demenslandsby kommer på plass, og vi kommer derfor til å støtte et hvert forslag som har planer om dette. Så pass må man kunne forlange i en liten verdensby… Det fortjener våre eldre og syke.