«Hva er egentlig en grønn skole? Miljøpartiet på Hvaler har klare meninger for skole og oppvekst»

Dårlig kommuneøkonomi må ikke ramme skolene, da barn og unge er vår framtid, skriver Anne Marit Skovly.

Anne Marit Skovly
Miljøpartiet de Grønne Hvaler, lærer og skoleentusiast

 

Bli med å heie på barn og unge slik at vi kan jobbe for:

– Et felles skolesenter med forebygging av mobbing
– Klassestørrelser under 20 elever
– Pedagogiske romløsninger for praktisk undervisning
– Energieffektivt skolebygg egnet til undervisning i ny teknologi
– Igangsetting av skolehager
– Etablering av egen naturskole (Natur- og kulturskole)

Hvaler MDG vil jobbe for en trygg og god oppvekst der de unge lærer å forstå sin rolle som verdensborgere. Å vise solidaritet med andre mennesker og kulturer, med naturen og dyrene er viktige grunnverdier. Barnehager og grunnskole bør ha godt med utetid, både i form av opplæring og friluftsliv. Hvaler MDG vil også jobbe for at det inkluderes skolehager i alle barnehager og skole i kommunen, slik at vi tidlig kan lære barn og unge hvor maten kommer fra og viktigheten av å dyrke mat.

Dårlig kommuneøkonomi må ikke ramme skolene, da barn og unge er vår framtid. Alternative pedagogiske opplegg og undervisningsformer, eksempelvis elevbedrifter, bør vurderes i forhold til hva som passer Hvalerskolen best. Pedagoger og lærere må sikres gode vilkår, både i form av lønn og arbeidsmiljø, og på den måten sikre at vi får motiverte lærere. Klassestørrelsen bør være opptil 20 elever.

Miljøpartiet De Grønne vil fokusere på trivsel. Hvis mobbing og utfrysing av elever skjer, må både skoleledelse, lærere, medelever og foreldre raskt ta ansvar og bidra til forsoning og trivsel.

Det nye skolebygget på Asmaløy bør innredes som et inspirasjons/forsknings - senter. Elevene skal dra lærdom av selve skolebygget de befinner seg i. Lokalt entreprenørskap skal fremmes med utgangspunkt i Hvalers ressurser og historie.

Inngraverte skilt på vegger, trapper og installasjoner som viser hvilket materiale som eleven ser på og hvor det kommer fra.  Saltvannsakvarium med et mini- nasjonalparksenter i modellform som viser hvilke arter vi tar vare på for fremtiden. Søppel i havet er en enorm miljøtrussel som våre barn får i fanget fra vår uvettige bruk av plast. De må være med å finne gode løsninger for et renere hav. Hvaler kommune vil tiltrekke seg flere barnefamilier når vi har et skolesenter som skinner.

Hvaler kommune bør opprettholde barnehagetilbud på alle øyene, i den grad det er behov for dette. Vi vil etablere en egen naturskole på linje med kulturskolen, disse skal inngå i et felles ungdomssenter (natur- og kulturskolen). Kunnskap om aktiv bruk av egne naturressurser skal opparbeides i samarbeid med barne- og ungdomsskolen gjennom friluftslivfag. Hensynsfull bruk av vår natur med aktiviteter som golf, seiling, dykking, svømming, sykling, fisking, padling, kiting, og vandring skal være Hvalers læreplan i natur og frilufts-fag for de unge.

Meninger: «MDG Hvaler vil at naturen skal brukes»