«Høyresiden er passive overfor teknologi i skolen»

Med mobilen har man tilgang til all mulig informasjon og vi trenger en skole som lærer eleven hvordan man kan anvende den informasjonen, skriver Juweriya Matan og Mathias Lind Høyning.

Juweriya Matan
Elevorganisasjonen

Mathias Lind Høyning
leder i Fredrikstad AUF

Debatten om mobilforbud i skolen har pågått for fullt de siste ukene og bystyret sa heldigvis til slutt at de ikke støtter et slikt forbud. Elevorganisasjonen og AUF finner det derimot oppsiktsvekkende hvor passive høyresiden er overfor informasjon og teknologi.

Det er ikke første gangen i år hvor Høyre og FrP viser at de er passive overfor teknologi. I mai i år gikk de inn for å skrote Østfoldmodellen som sikrer elevene på VGS lik tilgang til skole-PC uten å ta fra stipendet eller at eleven må betale egenandel. Det betyr at høstens tiendeklassinger ikke lenger får skole-PC etter endt grunnskole uten å måtte punge ut for dette selv. Dette mener Elevorganisasjonen og AUF er et usosialt og teknologifiendtlig tiltak. Det skaper samtidig en vanskeligere skole hverdag for både eleven og læreren. 

De siste ukene har også bystyrekandidat for Høyre, Jorulf Laabak, frontet et mobilforbud på skolene i Fredrikstad. Det er et tankekors at partiene som tradisjonelt snakker høyt og lenge om frihet og ansvar er de samme partiene som går inn for å forby eleven fra å bruke mobilen. Vi lever i en stadig mer digitalisert verden og mobilen bør ses på som et positivt virkemiddel i en ellers hektisk skolehverdag.

Jorulf Laabak skriver og om mobbing i sitt innlegg og at løsningen mot digital mobbing er å ta bort mobilen. Dette er et tydelig eksempel på passiviteten til høyresiden. Løsningen blir for enkel og vi i Elevorganisasjonen og AUF mener vi heller bør øke fokuset på nettvett. Mobbing handler om atferd og holdninger, ikke om teknologiverktøy. Med den type tankegang Laabak viser i sitt innlegg, kan vi like så godt gå tilbake til steinalderens skolehverdag. 

Vi i Elevorganisasjonen og AUF mener at i stedet for å be elevene legge mobilen vekk, må vi lære dem hvordan den kan brukes på en effektiv måte. Vi ønsker en skole på elevens premisser og da er mobilen et viktig verktøy. Det er elevene som selv vet best hvordan det er på skolen. Skolen er til for å lære og å forberede elever for vår felles framtid og da må vi ta i bruk fremtidens verktøy.

Fikk du med deg denne Demokraten-lederen? «Svøm Fredrikstad - til alle kommunens skoleelever»

Mye av problematikken rundt mobiler i skolehverdagen kan løses gjennom aktive lærere og ikke passive høyrepolitikere. Om mobilen gjør elevene usosiale, kan man tilrettelegge aktiviteter. Med mobilen har man tilgang til all mulig informasjon og vi trenger en skole som lærer eleven hvordan man kan anvende den informasjonen.