«Høyre vil ha slutt på koseskole i juni»

Flere skoler bruker ikke de siste ukene før sommerferien på ordinær undervisning, skriver Ingjerd Schou.

Ingjerd Schou
Stortingsrepresentant for Østfold og Høyre


Sommerferien er her. Men hvordan var den egentlig før du kom til den? Kjedet du deg gjennom de siste juni dager? Høyre er urolig for at elevene ikke får de undervisningstimene de har krav på. Juni og desember er måneder hvor det ofte er for mye koseskole mot slutten. Både kommuner og fylkeskommuner som har ansvar for skoletilbudet til barn og unge har en svært sentral oppgave i å sørge for at unge mennesker får undervisning og et tilbud som er tilpasset den enkelte og fremmer lysten til å lære og mestre nye oppgaver! I skolen! 

DEBATT: «Heia yrkes-elevene – Fredrikstad og Norge trenger dere!»

Høyre vil at elevene skal få den undervisningen de har krav på. Da må vi utnytte hele skoleåret, også de siste dagene. Det er ingenting i veien for at 7.klassingene begynner å snuse på 8.klassepensumet de siste dagene før sommerferien. Flere skoler bruker ikke de siste ukene før sommerferien på ordinær undervisning. 

Forskjellene på hvorvidt juni er en koseskole eller ikke er store.  Det avhenger av hvilken skole du går på og hvilken klasse du går i. Flere av oss har sikkert egne erfaringer, samt egne barns, hvor timer ble benyttet til film, utetime, tegning osv. Det er litt paradoksalt at lærere og skoleledere snakker om at det er utfordrende å få plass til alt fagstoffet i løpet av skoleåret, samtidig som de siste ukene i juni ikke brukes til ordinær undervisning. 

LEDER: «Svøm Fredrikstad - til alle kommunens skoleelever»

Jeg skal ikke være noen gledesdreper for «juni-kosen», men det er mulig å få til både hyggelige avslutninger, men samtidig sørge for at det er faktisk undervisning hele skoleåret også? Det finnes flere måter å løse dette på. Femteklassingene kan for eksempel kikke litt på sjetteklassepensum, eller det er mulig å gjøre som Vennesla videregående skole. Der er det slutt på at første- og andreklassingene på studiespesialiserende får fri fordi læreren er sensor eller fordi noen andre skal ha eksamen, eller rett og slett fordi året snart er over. De passer på at alle elever får timer nok i alle fag, men de har også funnet plass til en forskningsuke i midten av juni.

Eller når flere av Oslo skolene i første uke etter skoleslutt tilbyr forskningsuke, eller fordypning i arkitektur for 5. og / eller 6. klassinger og attpåtil er raskt fulltegnet, åpnes muligheter og synliggjør kreative løsninger. Tilbud som imøtekommer barns nysgjerrighet. Kunne det vært lagt til en av de siste juni uker? 

Noe sier meg at det er mer ugjort i den norske skolen- litt utenom det vante!  Og det høres morsomt ut!

DEBATT: «Sammen for en bedre skole»