«Hold ut, hold sammen og hold avstand»

Vi kan ikke kikke inn i glasskula for å se hva som skjer i fremtiden, noe som betyr at vi fortsatt ikke helt vet når vi kommer i mål.

Malin Krå Simonsen (AP)
leder av administrasjonsutvalget i Fredrikstad kommune

 

Da administrasjonsutvalget i Fredrikstad kommune i januar stod foran et nytt og spennende politisk år, var det ikke akkurat omstilling og endring av type «global pandemi» vi så for oss at vi skulle følge tett dette året. Da Covid-19 for fullt slo innover oss ble det likevel en realitet, og for en stor organisasjon som Fredrikstad kommune med ca. 6.200 ansatte, ble tiltak som krever høy grad av endrings- og omstillingsvilje igangsatt med umiddelbar effekt.

Heldigvis har vi vært vitne til en kommuneorganisasjon med dyktige og kompetente ansatte som kontinuerlig har snudd seg rundt i søken etter gode løsninger, og som har bidratt til at kommunen har tatt sitt lokale ansvar i møte med en global pandemi.

Det være seg gjennom testing av pasienter, faglig informasjonsarbeid til innbyggere, renholdsarbeid og så videre. Arbeidsoppgavene har vært mange og varierte, og lista over ansatte som har tatt et ekstraordinært ansvar er selvsagt lang. Noen har antakeligvis «stått i det» i større grad enn andre, men på sett og vis har nok likevel de aller, aller fleste blitt berørt på en eller annen måte, og har måttet bidra til å ta sin del av ansvaret. I det politiske miljøet er vi svært takknemlig for og stolt av innsatsen som har blitt vist i denne tiden.

Kronikk: «I debatten om sykehjemsplasser må det ses i sammenheng med helhetlige helse– og velferdstjenester»

I tiårene etter andre verdenskrig har Norge i stor grad vært forskånet fra store kriser, og historien viser at det først er etter større nasjonale eller internasjonale kriser at endringer og forbedringer av samfunnssikkerheten har stått i fokus; det så vi for eksempel etter tsunamien i 2004, svineinfluensaen i 2009 og ikke minst i Norge etter 22. juli 2011. Vi kommer garantert også til å se det etter Covid-19-pandemien. Da skal vi ta med oss alle de viktige erfaringene som gjøres nå – gode som dårlige.

Vi kan ikke kikke inn i glasskula for å se hva som skjer i fremtiden, noe som betyr at vi fortsatt ikke helt vet når vi kommer i mål. Forhåpentligvis er vi på god vei, men det er kun via felles innsats at vi kommer oss gjennom dette. Det krever at vi som samfunn løser utfordringer i fellesskap. Derfor må vi fortsette å holde ut, holde sammen og holde avstand. Takk for innsatsen så langt!