«Hent kvinner og barn til Norge»

En investering i vår fremtidige sikkerhet, skriver Sverre Skaarberg.

Sverre Skaarberg
Fredrikstad

 

Jeg kommer aldri til å forstå eller akseptere avgjørelsen norske kvinner har tatt om å tilslutte seg IS. Ingen årsak eller motiv rettferdiggjør dette.  Likevel vil jeg hente de som ønsker seg tilbake til Norge sammen med sine barn og helst til sine familier her.

Det vil bli en stor kostnad for det offentlige, både med transport og tett oppfølging her hjemme. Men det blir en investering i vår fremtidige sikkerhet!  Alternativet er at kvinnene fortsatt vil føde barn som vil få sine mødres versjon av hvorfor de lever under umenneskelige forhold uten håp om en fremtid. Barna vil tidlig lære å hate.

Vi snakker om «tikkende bomber». Resultatet kan lett bli mer vold og terror rettet mot Norge og norske borgere i utlandet, av barn med norske mødre. Det må ikke skje. Derfor ønsker jeg de norske kvinner både med og uten barn hjem nå.

Kronikk: «En fremmed er en venn du enda ikke har møtt»