«Heia yrkes-elevene – Fredrikstad og Norge trenger dere!»

Det må bli lettere å veksle mellom yrkesfaglige og akademiske utdanningstilbud, skriver Victor Kristiansen.

Victor Kristiansen
Fredrikstad Arbeiderparti

Norge trenger flere fagarbeidere og dette behovet vil forsterke seg i tida framover. Samtidig faller mange yrkesfagelever ut av skolen. Arbeiderpartiet vil styrke yrkesfagenes stilling i skolen og legge bedre til rette for at flere motiveres til å velge disse fagene, som er nødvendige for å bygge landet.

DEBATT: Uredelig om tobakk

Vi mener at skolen og arbeidslivet må samarbeide tettere, slik at flere yrkesfagelever får tilbud om å veksle mellom arbeid og skole fra tidlig i utdanningsløpet. Det te også viktig å få mulighet til etter- og videreutdanning gjennom en styrket fagskole. Lokalt i Fredrikstad mener vi at det er viktig at næringslivet tar inn flere lærlinger. Tett kontakt med de ulike utdanningsinstitusjonene vil bidra til å sikre kommunen kvalifisert arbeidskraft. Derfor har vi satt fokus på dette i vårt partiprogram for 2019-2023.

 På nasjonalt nivå vil Arbeiderpartiet styrke partenes eierskap til opplæringen, og ha et tettere samarbeid mellom skole og arbeidsliv. Det må bli lettere å veksle mellom yrkesfaglige og akademiske utdanningstilbud. Det må bli enklere å bygge videre på en yrkesfaglig utdanning gjennom en synlig utdanningsvei fra grunnskole til høyere utdanning, både yrkesfaglig og akademisk.

DEBATT: Vi trenger flere lærlingplasser i Østfold

 Vi heier på yrkeselevene og bedriftene som tar inn lærlinger! 

Fredrikstad og Norge trenger dere.