«Gudebergjordet på Østsiden under sterkt press»

Dyrka mark tett på utbyggingsområder er under sterkt press i Fredrikstad, skriver Demokratens Tomm Pentz Pedersen.

Tall som NRK refererer til viser at mengden matjord som forsvant til andre formål i perioden 2010 til 2018 har blitt halvert i Norge. I 2010 forsvant nesten 6.700 dekar, i fjor 3.561 dekar. Dermed er Stortingets vedtak fra 2015, hvor det ikke skal forsvinne mer enn 4.000 dekar årlig, oppnådd – fem år før tidsfristen.

Østfold ligger best an når det gjelder fylkesoversikten på nedbygging av dyrka mark. Men målestokken blir skjev hvis det ikke tas hensyn til forholdet mellom opplagte «landbruksfylker» og tett befolkede næringsfylker – og ikke minst «interne» fylkesforhold mellom land og bynære områder – noe vi tydelig ser her i Fredrikstad. Dyrka mark tett på utbyggingsområder er under sterkt press i kommunen. Uten for mye støy og protester de siste årene har jorda til gårdene Wilberg, Bråthen og Glemmen blitt forvandlet til utbyggingsarealer for både næring og bolig. I tillegg stryker glassverandaene til flere og flere «panorama-leiligheter» seg nå tettere på markagrensa.

LES OGSÅ: «Ingar Aasen en evig kunstens vokter i frihet?»

Leder i fellesutvalget for bondelagene i Fredrikstad og Hvaler, Lise Thorsø Mohr, er bekymret for den planlagte nedbyggingen av Gudebergjordet på Østsiden. På det hun definerer som Fredrikstads «Ikea-jorde», Gudebergjordet er mer enn fire ganger så stort som det mye omtalte arealet i Vestby, har det vært luftet utallige planer om bruksendring. Fra flerbrukshall, idrettsarena, videregående skole og marinepark til næringsvirksomhet.

Det er på tide at arealbruken av Gudebergjordet igjen blir satt på det politiske sakskartet. Vi forstår at jordene innbyr til høy grad av fortetting i byområdet – men nå må det utarbeides omforente planer. Framtiden for 320 mål dyrka mark på Gudebergjordet kan ikke baseres på sporadiske luftslott og løse korridorsamtaler.

Fikk du med deg dette debattinnnlegget om bompenger: «Vi må klemme ut ungen – så tar vi det derfra!»