«Grønn bølge også i Fredrikstads politiske landskap»

12 partier med listeforslag – men det er ingen uframkommelig jungel i Fredrikstad-politikken, mener Demokratens Tomm Pentz Pedersen.

Tomm Pentz Pedersen
journalist og debattansvarlig

Det kom ikke som noen overraskelse at Arbeiderpartiet i Fredrikstad nylig leverte solide tall på beregnede gjennomsnitt av publiserte meningsmålinger – Fredrikstad Arbeiderparti kunne notere skyhøye 48 prosent i oppslutning. Med disse tallene ville det ha betydd et solid flertall for det rødgrønne samarbeidet, og fortsatt politisk makt etter åtte år i posisjon. Torsdag fikk partiet en kalddusj på meningsmålingen utført av Sentio Research for Fredriksstad Blad – Arbeiderpartiet raser ned til 34,2 prosent. Likevel er det Jon-Ivar Nygård som står fjellstøtt når Sentio, på oppdrag fra Arbeiderpartiet, spør et representativt utvalg på 500 personer hvem man ønsker skal bli ordfører etter valget. Nygård får 49 prosent oppslutning, Høyres Truls Velgaard 17 prosent og Fremskrittspartiets Bjørnar Laabak 10 prosent. Paradokset blir selvfølgelig fallet for partiet på den ene målingen og en overlegen oppslutning for ordførerkandidat Jon-Ivar Nygård på den andre. Men igjen beviser dette at Nygård framstår solid i utførelsen av politikken og ordførergjerningen – noe som gir bred støtte i befolkningen.

For tredje gang siden kommunevalget i 2011 har det lokale LO gått tungt inn i valgkampen. Omdiskutert og garantert debattert blant enkelte medlemmer, men effekten har ikke uteblitt. Tidligere LO-leder i Fredrikstad, Tore Leif Gundersen, ble selve motoren i oppstarten for Rødgrønt Fredrikstad allerede i 2008. I hele tre år drev dermed LO-Gundersen valgkamp for å vinne over daværende ordfører, Eva Kristin Andersen, og Fremskrittspartiet høsten 2011. Arbeidet fortsatte før valget i 2015 og foran høstens kommunevalg, denne gangen både for Fredrikstad og Hvaler. Prosjektet er initiert og eid av LO Fredrikstad, nå med LO-leder Vidar Schei i spissen, hvor oppgaven har vært å sikre flertall for Ap, SV, Sp, Rødt og Bymiljølista. Selv om Arbeiderpartiet har et solid flertall hevder gruppeleder Atle Ottesen at partiet i alle saker er opptatt av at samarbeidspartiene blir hørt og får gjennomslag.

Varslersaken de siste fem årene har skapt stor misnøye blant opinionen. Med erstatnings- og oppreisningskravene, inkludert blant annet momskrav og advokatutgifter, ser det ut til at totalregningen for skattebetalerne i Fredrikstad blir på drøye 50 millioner kroner. Det har satt sinnene i kok – men tidenes varslersak har ikke svekket partiene som har makten like mye som den store misnøyen man oppfatter ute i befolkningen.

Arbeiderpartiets forslag om nedleggelse av sykehjemmet i Torsnes skapte også stort engasjement – saken fikk en helomvending da Pensjonistpartiets Erik Simens Larsen ga beskjed om at partiet ville stemme mot nedleggelse. Lokalsamfunnsutvalget i Torsnes, med Ulf Berg (Ap) i spissen, ble også en viktig stemme i avgjørelsen om å opprettholde sykehjemmet.

I forvirringen rundt nedleggelse, bygging av nye sykehjem og hvorvidt det faktisk blir en reell vekst i antall sykehjemsplasser i årene som kommer – ser det ut til at Fredrikstad Arbeiderparti endelig har funnet en retning i kommunikasjonen på hvordan partiet skal satse innen eldreomsorgen. «En eldreomsorg hvor de eldre er sjef i eget liv» er ett av fem hovedmål. Det betyr i realiteten økt bruk av hjemmebaserte tjenester, omsorgsboliger bemannet etter ulike behov, sykehjem for de mest pleietrengende og det nylig lanserte «Holmen II» prosjektet. Det er likevel verdt å merke seg at med nedleggelse av Emil Mørchs Minne, og flytting av beboerne til Østsiden sykehjem, er det fortsatt langt igjen til oppfyllelse av målet for sykehjemmet på Østsiden – et sykehjem for personer som er rammet av demens – med dagtilbud, korttids- og langtidsplasser.

Fredrikstad står for en tredjedel av fjorårets befolkningsvekst i Østfold. Nygård scorer poeng og får oppmerksomhet utenfor kommunens grenser for gratisferjer, heder for at Fredrikstad blir kåret som Norges mest attraktive by og ikke minst gjennomføring av arrangementet Tall Ships` Races.

Vedtaket om Bypakke Nedre Glomma medfører at det i midten av november blir oppstart for bompengeinnkreving i Fredrikstad, også her er det sterke protestrøster, det gjenstår å se om protestene slår ut på antallet Ap-stemmer. Skal vi tolke signalene virker det som om frustrasjonen over innføring av bompenger er størst i sosiale medier og hos en håndfull personer som står med gule vester i veikanten.

Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre i Fredrikstad har nylig signert en samarbeidserklæring. Styrking av det frivillige arbeidet, reduksjon i klimautslipp, fleksibel eldreomsorg, avskaffelse av eiendomsskatten og bruk av private virksomheter som supplement til kommunens egen organisasjon er noen av punktene partiene skal samarbeide om.

Fredrikstad Høyre med ordførerkandidat Truls Velgaard har tatt til orde for å endre den politiske og administrative kulturen i Fredrikstad hvis han tar over ordførerkjedet etter valget. Spesielt forholdet mellom fagforeninger og politikere trenger en ny gjennomgang, sier Velgaard. I tillegg mener han Arbeiderpartiet bruker sin monolittiske makt uten å nøle. Velgaards argumentasjon for hvorfor det kan være en fordel med en grundigere debatt om elven, og hva den kan bety for næringsutvikling, arkitektur, infrastruktur og identitetsbygging i Fredrikstad skapte nylig stor debatt. Truls Velgaard mener også mangel på vedlikehold av kommunens sykehjem har skapt unødvendig press på bygging av nye sykehjem – i denne saken trekker han spesielt fram rivingen av Ønsøyheimen. Velgaard har absolutt et poeng når han peker på kommunens mangel på vedlikehold av kommunale bygninger. Selv om vi ikke er fagmenn i eiendom- og bygningsfaget vil nok de fleste av oss stille seg spørrende til hvorfor en 15 år gammel sykehjemsdel må jevnes med jorden – spesielt når vi kjenner til vedlikeholdsutfordringene på andre sykehjem, eneboliger i kommunens eie, omsorgsboliger og skoler. Velgaards utfordring i den politiske debatten er at han sjelden når fram med budskapet til den brede befolkningen.

KrF Fredrikstad med Lino Egidio Lubiana i spissen har sagt tydelig fra at Fredrikstad trenger en ny politisk ledelse. Bakgrunnen er at Arbeiderpartiet er for store og at de derfor ikke trenger å argumentere for sin egen sak. I debattspaltene har Lubiana blitt kjent for spissede og friske formuleringer for å fremme sitt budskap – noe som ofte har skapt debatt og engasjement. Partiets politikk skal bygges på det kristne menneskesynet og nestekjærlighet med en kristen verdiforankring.

Fredrikstad Venstre har livskvalitet, natur, oppvekst og byutvikling som sine viktigste saker. Trond Svandal og Hanne Bonnevie-Svendsen krevde grundigere og bedre planer før vedtaket om et nytt kjøpesenter på Værste ble klubbet – torsdag sa Ap, Høyre, Frp og KrF ja til den mye omtalte reguleringsplanen på Kråkerøy.

Fredrikstad Senterparti har framgang på både nasjonale og lokale meningsmålinger. Som i den nye storkommunen Indre Østfold vil heller ikke partiet i Fredrikstad love rødgrønt samarbeid før valgresultatet er klart. Elin Johanne Tvete har tatt over ledervervet etter profilerte Hans Ek og partiets viktigste regionale krav er å avvikle storfylket Viken. Lokalt kjemper partiet mot nedbygging av jordbruksarealer og har hatt spesielt fokus på Gudebergjordet på Østsiden. Forslaget om samlokalisering av Tingrettene i Østfold vil slå negativt ut for Fredrikstad mener også partiet.

Fredrikstad SV har et friskt pust med 2.kandidat Silje Louise Waters i rekkene, det er overraskende at hun ikke allerede er listetopp i partiet. SV tar også tydelig avstand fra etableringen av Viken og fremholder at både demokratiets spilleregler er brutt ved etableringen – og at regionen både fra et miljø-, kostnads-, kvinne- og familieperspektiv er håpløst.

Rødt Fredrikstad vil jobbe for et bilfritt Gamlebyen. I tillegg har listetopp Hannah Berg engasjert seg sterkt i mangelen på sosial boligbygging, og mener Fredrikstad-samfunnet må ta grep slik at det ikke kun bygges leiligheter til 5–6 millioner kroner. Heltidsstillinger innen helse- og omsorgstjenestene er også en viktig fanesak.

Bymiljølista har kommet i skyggen av Miljøpartiet De Grønne. Det som i 1987 ble dannet som en partipolitisk uavhengig valgliste som en reaksjon på riving av trehusbebyggelsen i Fredrikstad – må sannsynligvis kjempe hardt i tida framover for å bestå. Bymiljølistas nye førstekandidat, Jonas Qvale, regner med at partiet blir en del av den rødgrønne koalisjonen også etter valget. Partiet har vært pådrivere for etableringene av lekeparkene ved Domkirken og Trosvik Torv. Bymiljølista ønsker å forby fyrverkeri og engangsgriller og jobber for en reduksjon i overdreven materialisme. Partiet tar ikke avstand fra innføring av bompenger.

Pensjonistpartiet Fredrikstad går til valg på å ivareta og etablere flere nye sykehjemsplasser. Partiet ønsker ikke bomringer innenfor kommunens grenser. Partiets førstekandidat er Marianne Kristiansen, hun ble tidligere vraket av Høyres nominasjonskomité og har nå tatt over etter partiets talsperson Erik Simens Larsen. Simens Larsen har stått ved Arbeiderpartiets side, men etter at Marianne Kristiansen tok over ledervervet ser det ut til at hun foretrekker borgerlige samarbeidspartnere. Etter at Demokraten på lederplass omtalte den fortvilte situasjonen rundt terapiridningen på Hjørgunn gård leverte Kristiansen samme dag en interpellasjon til Helse- og velferdsutvalget. Tilbudet er nå foreløpig reddet.

Miljøpartiet De Grønne (MDG) har med sin førstekandidat Erik Skauen markert seg tydelig i debattspaltene. På nasjonale målinger og kommunebarometeret fra Norstat, gjennomført for NRK og Aftenposten, fortsetter oppslutningen å øke for MDG. Sentral talsperson i partiet, Une Bastholm, sier til NRK; «Dette valget blir et generasjonsopprør og et klimaopprør – men da må også unge gå til valglokalet». Det er ingen grunn til at ikke oppslutningen om partiet også vil synliggjøre seg på det lokale resultatet i Fredrikstad. MDG er et blokkuavhengig parti, likevel velger de fleste lokallagene å samarbeide med partier til venstre. Erik Skauen har tydelig flagget at han primært ønsker å samarbeide med rød side i Fredrikstad – en retning spesielt Jon-Ivar Nygård (Ap) bør sette pris på, siden MDG Fredrikstad nå kan havne i en vippeposisjon. To av de viktigste sakene partiet ofte løfter fram er ønske om et Fredrikstad med mange grønne lunger, et levende landbruk og stort biologisk mangfold.

Liberalistene stiftet i februar lokallag i Fredrikstad og partiet har levert listeforslag til årets kommunevalg. Førstekandidat David Dutheil mener partiet er den eneste troverdige motstanderen av bomring i Fredrikstad.

Fredrikstad Frp har hatt som kjernesaker å opprettholde drifta ved Emil Mørchs minne og fjerne bomringen rundt Fredrikstad, men kampen om videre drift av sykehjemmet på Torp vant dessverre ikke fram. Ordførerkandidat Bjørnar Laabak har nå stilt som ultimatum at også Høyre må si nei til bomring hvis partiet skal inngå i et borgerlig samarbeid etter valget. Spørsmålet er om velgerne har tillit til Laabaks gjennomføringsevne når det gjelder fjerning av bomringen. Blant andelen voksne stemmeberettige i Fredrikstad tviler vi også sterkt på at styringen som duoen Andersen & Vik gjennomførte i perioden 2007 til 2011 er glemt – miseren ved å ikke sette Laabak som toppkandidat allerede for flere år siden henger fortsatt igjen.