«Gratulerer med dagen alle helsesekretærer»

Helsesekretærene må bli langt mer synlige og at vi lærer å verdsette deres kompetanse, skriver Lloyd Forbes i Fagforbundet Viken.

Lloyd Forbes
Nestleder yrkesseksjon helse og sosial
Fagforbundet Viken

 

1. februar feirer vi en av helsesektorens viktigste yrkesgruppe. Ikke bare er helsesekretærene blant de største yrkesgruppene i helsesektoren, men de er også blant de mest allsidige.Helsesekretæren er ikke alltid synlig, selv om de er det uvurderlige tannhjulet som er helt nødvendig for at resten av helsevesenet skal gå rundt.

I 1963 ble det nedsatt et utvalg for å se på utdanning av legesekretærer. Her satt blant annet Lægeforeningen og Sykepleierforbundet og konklusjonen var at man måtte ha en yrkesgruppe som kunne avlaste på det merkantile området. Fra at den første klassen av legesekretærer ble utdannet i 1968 har utviklingen gått sin gang. Ikke bare er yrkesbenevnelsen endret til helsesekretær, men i henhold til helsepersonelloven fra 1999 fikk helsesekretærene autorisasjon som helsepersonell.

I mange sammenhenger ser vi at sterke helseprofesjoner som leger, psykologer og sykepleiere ikke får nok tid til pasientarbeid. Endringer i helsevesenet på 90-tallet førte til at man sa opp mye støttepersonell da man trodde teknologiutvikling ville gjøre helsesekretæren overflødig. I stedet har det bidratt til at mer av dagen hos andre faggrupper fylles med administrative forpliktelser på bekostning av klinisk arbeid. Her kan helsesekretærens brede kompetanse komme inn å frigjøre ressurser.

Leserbrev: «Tusen takk for fantastisk behandling på Helsehuset i Fredrikstad»

Ofte er det helsesekretæren som møter pasienten først. Uavhengig av den digitale utviklinga så er det menneskelige møtet og servicen som helsesekretæren gir svært viktig. Det er mange spørsmål vi kan ha i møte med helsebyråkratiet og når situasjonen føles utrygg og vanskelig. Da er helsesekretærene der for pasienten.

Målsettinga med utdanninga forklarer at dette er en yrkesgruppe som har en bred og allsidig funksjon. Opplæringen skal utvikle evnen til å arbeide selvstendig med administrative oppgaver. Helsesekretæren skal videre kunne assistere annet helsepersonell og arbeide med laboratorieoppgaver og på skiftestuer. I utdanninga ligger også kompetanse innenfor kvalitetssikring, dokumentasjon og arbeidet med helse, miljø og sikkerhet.

Med sin kunnskap om virksomheten de jobber i og deres brede kompetanse utgjør de ryggraden i mange veldrevne helseinstitusjoner.

Skal vi få ønske oss en ting på denne dagen, så er det at helsesekretærene blir langt mere synlige og at vi alle, og ikke minst andre helseprofesjoner, lærer å verdsette deres kompetanse og tar i bruk de muligheter som ligger i å ha helsesekretærer som arbeidskollegaer.

Leserbrev: «Det første jeg legger merke til er alle dyktige assistenter, helsefagarbeidere og sykepleiere»