«Godt og trygt å bli gammel på Hvaler»

Det er Dypedalsåsen som er Hvalers «sykehus» og «helsehus», og det er der videre ut-vikling bør være, skriver Mona Vauger og Roy Hansen.

Mona Vauger
Ordførerkandidat, Hvaler Arbeiderparti
Roy Hansen
Leder, Hvaler Arbeiderparti

 

Hvaler Arbeiderparti vil ikke øke eiendomsskatten, men vi er så ærlige at vi sier at den ikke skal senkes men at innbyggere og hytteeiere skal betale det samme som i dag, fordi vi trenger pengene for å gi innbyggerne blant annet en god eldreomsorg.

Når den dagen kommer da mor ikke lenger klarer seg alene, er det en ny fase i livet som kan være både vond og utfordrende både for ektefelle og familie. I en slik situasjon er det veldig er viktig at vi er trygge på at mor får det godt og blir tatt vare på med omsorg, varme hender og hjerter. Hvaler Arbeiderparti er opptatt av at vi har mange nok varme hender og store hjerter som skal gi en trygg hverdag i livets siste fase.

Hvaler Arbeiderparti mener at det er på Dypedalsåsen flere sykehjemsplasser skal bygges. Vi vil også se på løsninger for hvordan flere kan ha glede av kantina og det flotte kjøkkenet på Dypedalsåsen. God hjemmelaget mat er viktig i en hverdag der måltidet for mange er dagens høydepunkt.

Det er Dypedalsåsen som er Hvalers «sykehus» og «helsehus», og det er der videre utvikling bør være. Vi mener også at omsorgsboliger, små tilrettelagte leiligheter for eldre bør bygges på Skjærhalden som er vårt kommunesenter. Her er det nærhet til butikker, spisesteder, kort vei til «Sverige», tilrettelagt badestrand og møteplasser som kan bidra til en god hverdag, selv om man trenger litt mer hjelp og tilrettelegging den dagen helsen ikke lenger er så god.

Les også: – Eivind er en god ordfører, det har jeg lyst til å si (Demokraten+)

Hvaler Arbeiderparti vil at eldre får hjelp i tråd med den enkeltes ønsker og behov, og vi vil være bevisst på at både ønsker og behov er svært forskjellige fra person til person.  Eldre skal ha mulighet til å bo lengst mulig i eget hjem, så lenge de selv ønsker det og føler seg trygge med hjemmesykepleie og støtteapparat. Hverdagsrehabilitering (en slags tverrfaglig «tidlig innsats» etter funksjonssvikt i samarbeid med pasienten) er viktig for å gi en bedre hverdag for eldre.

Vi er opptatt av at alle eldre får mulighet til å delta på kulturtilbud, på sosiale arenaer og i fellesskap. Kommunen bør i større grad samarbeide med all den flotte frivilligheten på Hvaler som bidrar til en bedre hverdag for eldre.

Hvaler Arbeiderparti vil jobbe for en heltidskultur i Hvaler kommune. Det er et betydelig arbeidskraftpotensial i å redusere deltid og øke stillingene og det vil bidra til lavere sykefraværær og bedre omsorg for de eldre.

Hvaler Arbeiderparti er garantisten for at Dypedalåsen ikke blir konkurranseutsatt og privatisert. Det er viktig at omsorgen for våre eldre at det ikke er prislappen, men kvaliteten og den omsorgen som mor skal få som veier tyngst.

Debatt: «Hvaler Arbeiderparti vil løfte frem alle de flotte virksomhetene vi har på Hvaler»